Забранява се ползването на дървесина за производство на ток

Изсечени и опожарени гори ще се залесят в срок до три години, предвиждат промените в Закона за горите

Автор: Силвия Георгиева

Възможността за ползване на дървесина за производство на енергия ще бъде премахната, става ясно след проведена среща в парламентарната комисия по земеделие и храни. На нея са били обсъдени предложенията за промени в Закона за горите, съобщиха от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Обсъдено е разширяване на обхвата на категориите дървесина, която не може да се използва за производство на енергия. Експертите планират текстът, който регулира използването на дървесина за производство на ток да отпадне от Закона за горите и да бъде включен в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Целта е да се постигне по-ефективна защита на българските гори, а мерките за насърчаване, предвидени в ЗЕВИ да се отнасят само за производители, които ползват биомаса от отпадна дървесина за производство на електрическа енергия.

С промените се предвижда още срокът за залесяване на сечища и опожарени горски територии да се намали от 7 на 3 години. По този начин освен по-бързо възобновяване на горските масиви ще се осигурят и много нови работни места.

Коментари: 0