Задължават общините да се застраховат срещу земетресения

Предложението ще бъде гласувано на днешното заседание на Министерски съвет

Общините да бъдат задължени да застраховат всички застроени имоти - публична общинска собственост, срещу природни бедствия и земетресение, предлага министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев. Идеята може да се осъществеи чрез промяна в Закона за общинската собственост, която ще бъде гласувана на днешното заседание на кабинета.


Решение за това кои имоти – частна общинска собственост, ще бъдат задължително застраховани, ще взема общинският съвет. В момента законът също задължава местната администрация да застрахова имотите, но не определя обхвата на рисковете, срещу които те да бъдат застраховани.


Приемането на новите текстове ще позволи компенсиране на общинските разходи при ремонтно-възстановителни работи на засегнати имоти (собственост на общината) и възобновяване на предоставяните на населението публични услуги.

Томислав Дончев обясни, че в регионалното министерство подготвят аналогичен текст в Закона за държавната собственост.Коментари: 0