Заплатите във Варна под средната за страната

Месечното възнаграждение в морската столица е 744 лв.

Средната месечна заплата в област Варна през второто тримесечие на годината е 744 лв., или с 14 лв. под средната за страната, която е 758 лв., показват данните на Статистическото бюро в морската столица, пише агенция Стандарт нюз. В сравнение с другите области, Варна е на пето място по размер на средната заплата. Най-високо е заплащането в София - 1031 лв., Стара Загора - 808 лв. и Враца - 801 лева.

В сравнение с предходното тримесечие на годината средната месечна заплата в областта се увеличава с 19 лв., или с  2.6%. Увеличението е най-голямо в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” (23.7%) и „Добивна промишленост“ (11.8%). Най-голямо намаление на средната заплата спрямо първо тримесечие на тази година е регистрирано в дейностите „Държавно управление“ (2.7%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (1.7%).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение за периода са получили наетите лица в следните икономически дейности „Финансови и застрахователни дейности” - 1 332 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 241 лв. и „Транспорт, складиране и пощи” - 1213 лв.

С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са наетите в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство” - 526 лв., „Строителство” - 561 лв. и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 606 лв.

Коментари: 0