Започва прием на проекти на млади фермери

До момента са сключени 4 045 договора на обща стойност 196 151 914 лв.

От 20 август до 11 септември ще се приемат проекти на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони. Общият финансов ресурс за периода е 40 млн. евро.

Средствата бяха пренасочени допълнително към бюджета на мярката, поради големия интерес от страна на земеделските производители.

Новост при кандидатстването тази година е изискването стопанствата на кандидатите да имат 4, а не 2 икономически единици. Въвежда се и условие фермерите да докажат право за ползване на земята на цялото стопанство с документ за собственост, аренда или наем. Кандидатите трябва да изготвят бизнес план за 5 години.

Приоритет ще имат фермерите със завършено средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, както и тези, които притежават сертификат за завършен 150-часов курс в същите области. Също така проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство”, на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство. Така и проекти на млади фермери, които са кандидатствали или възнамеряват да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони, както и проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

До момента фондът е сключил 4 045 договора за подпомагане на млади фермери с обща стойност на субсидиите 196 151 914 лв. 

Коментари: 0