AES ще изгради 100 MW парк за съхранение на енергия в Аризона

Проектът ще допринесе за оптимизиране на разходите и емисиите

AES ще изгради 100 MW парк за съхранение на енергия в Аризона

Технологичната компания AES започва изграждането на парк за съхранение на слънчева енергия в Аризона, САЩ. Корпорацията бе избрана от щатската компания за обществени услуги APS за изпълнител на проекта.

В рамките на сключеното 20-годишно споразумение с APS AES ще предоставя капацитета на новоизграждащия се парк за съхранение на енергия, който ще бъде с мощност 100 MW и възможност за подаване на енергия в продължение на 4 часа. Сторидж паркът, който ще е собственост и ще бъде опериран от AES, ще осигури на енергийната система на щата критичен пиков капацитет и оперативна гъвкавост, позволявайки по-ефективно използване на възобновяемата енергия. Паркът за съхранение на енергия в Аризона, който ще бъде оборудван с платформата Advancion на компанията Fluence, ще допринесе за оптимизиране на разходите и емисиите и ще осигури по-голяма надеждност на доставките за клиентите на APS.

Проектът за парк за съхранение на енергия в Аризона показва как технологичните иновации могат да ни помогнат да задоволим променящи се енергийни нужди и да постигнем климатичните цели, като същевременно предоставят гъвкавост и по-голяма ценова достъпност и надеждност за клиентите. Паркът за съхранение на енергия ще допринесе за по-устойчивото енергийно бъдеще на Аризона, като подпомогне интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници в енергийния микс.

„Аризона използва все повече огромния си слънчев потенциал. Преходът към по-устойчиви енергийни източници продължава, но клиентите изискват рентабилно и надеждно електроснабдяване. А съхранението на енергия може да замени традиционното пиково производство от ТЕЦ, за да отговори на енергийните нужди, като същевременно допринася за намаляване на емисиите на парникови газове и повишава използването на ВЕИ“, коментира по повод проекта президентът и главен изпълнителен директор на AES Андрес Глуски.

Сторидж технологията, позволяваща акумулиране на електроенергията чрез батерии и отдаването й при необходимост, има ключова роля за регионите, които си поставят високи цели по отношение използването на възобновяема енергия, какъвто е примерът с Аризона. Системата за съхранение ще акумулира енергия, когато слънцето свети, а след това ще я отдава в мрежата по време на пиковите за потреблението часове. „Чрез проекта на AES ще можем да доставяме слънчева енергия и след залез слънце, което ще ни позволи все повече да задоволяваме с чиста енергия пиковото потребление на нашите клиенти“, коментира Брад Албърт, вицепрезидент на APS. По думите му, партньорството с AES е стратегическо и с оглед на плановете на APS да добави до 2025 г. още почти 1 GW възобновяема енергия към микса си.

През 2017 г. AES започна работа по първата самостоятелна система за съхранение на енергия в Аризона, която е с мощност 4 MW и задоволява пиковите нужди на 1000 домакинства, клиенти на APS. Очаква се новата система за съхранение на енергия от 100 MW да започне да функционира през юни 2021 г.

Коментари: 0