Агенция по заетостта връчи наградите \"Работодател на годината\"

Вижте победителите в отделните категории

Агенция по заетостта връчи наградите \

За 15-та поредна година Агенцията по заетостта връчи наградите „Работодател на годината” на 12 от своите най-успешни партньори сред работодателите. Отличията бяха обявени на 13 декември 2018 г. в София. 

Най-изявените работодатели, партнирали успешно на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, бяха класирани в 2 категории  -  „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар” и „Работодатели със значим принос на регионалния трудов пазар”.

В категорията „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар” три компании равностойно спечелиха тазгодишния приз. Това са работодатели, които са осигурили заетост на безработни лица в голям териториален обхват:

- „ОСРАМ” ЕООД – фирмата произвежда лампи и осветители в базата си в с. Труд, община Марица, Пловдивско. Само през 2018 г. тя осигурява устойчива заетост на 741 лица. Всяка една свободна позиция се обявява в пловдивските бюра по труда, като същевременно с разширяването на производството се увеличават заявките на работодателя. Дружеството гарантира организиран транспорт до работното място на 70 свои служители.

„Албена” АД – е сред най-големите хотелиерски компании в България, с множество дъщерни фирми в областта на транспорта, медицината, балнеологията, туроператорската дейност и други. Наема безработни лица от всички групи на пазара на труда – младежи до 29 години, лица над 50 години, трудоустроени и други. Фирмата осигурява сезонна заетост на най–много безработни – 712. За всички служители е организиран транспорт до населените места, както и ваучери за храна. 156 от наетите на работа са от общини с равнище на безработица трайно над средното за страната, а 75 са младежи до 29 години.

- Костал България Аутомотив” ЕООД – развива своята дейност в сферата на производството на електронни и електрически части и устройства за автомобили. Наема през годината в устойчива заетост 155 лица, основно от неравностойни групи на пазара на труда – 5 продължително безработни и 15 младежи до 29 години. Осигурява ежедневен безплатен служебен транспорт за трисменен режим на работа от 18 населени места в региона на бюрото по труда в Пазарджик за 45 свои служители.

Във втората категория на форума на Агенцията по заетостта - Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар“ е отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията в страната:

За региона на Благоевград – „Витал” ЕООД, гр. Кюстендил. Фирмата е специализирана в производството на  конфекция. Тя реализира продукцията си в България и редица страни от Европейския съюз, а условията на труд  отговарят на едни от най-високите съвременни стандарти –  модернизирани и климатизирани  работни места, оборудвани с високотехнологични машини. В компанията работят малко над 160 човека. Осигурена е устойчива заетост на 54 безработни, от които 24 младежи до 29 години. Ръководството обучава за своя сметка новонаетите работници и поема разходите за ежеседмично медицинско обслужване както за своите служители, така и за членовете на техните семейства.

За региона на Бургас – „Фрукто Сливен” АД, гр. Сливен. Компанията е един от ключовите работодатели в региона и е с предмет на дейност преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. През годината включва в сезонна заетост 299 безработни, основно от неравностойните групи на пазара на труда. 31 от наетите работници са продължително безработни над 12 месеца. Ръководството се стреми да дава приоритет на младите хора и наема 54 младежи до 29 години, както и 287 представители на ромския етнос.

За региона на Варна – „Пластхим-Т” АД, гр. Тервел. Фирмата е специализирана в производството на пластмасови изделия и е най-големият, ключов работодател на територията на община Тервел. Тя осигурява заетост на над 1000 човека в предприятията си в градовете Тервел и Аксаково. През 2018 г. в бюрото по труда в Тервел са обявени 64 свободни работни места на първичния пазар на труда. Наети са 41 търсещи работа. Компанията има политика да обявява работни места и наема работници и от съседни общини.

За региона на Ловеч – „Калинел" ЕООД, гр. Троян. Компанията е водещ производител на текстил за дома. За 2018 г. наема 126 безработни от бюрата по труда в градовете Троян, Червен бряг и Тетевен. Осигурява устойчива заетост на общо 57 безработни от две общини с високо равнище на безработица - община Тетевен и община Червен бряг. От наетите на работа 14 са продължително безработни, а 34 са младежи до 29 години. Работодателят осигурява безплатен транспорт на своите работници от градовете  Априлци, Ловеч, Севлиево и София. 54 представители на ромския етнос са сред работещите в тази компания. Освен това дружеството си сътрудничи успешно с Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Троян, като прилага дуална форма на обучение.

За региона на Монтана – „Интелигентни системи за сигурност" ООД, гр. Враца. Фирмата е производител в сферата на проектирането, асемблирането, тестването и опаковането на електронни, електромеханични, метални изделия и шприцоването на пластмасови детайли, на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. През годината компанията наема на работа и осигурява устойчива заетост на 43 безработни, 12 от които – младежи до 29 години.

За региона на Пловдив „Оптикс” АД, гр. Панагюрище. Компанията се развива в областта на конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. Тя осигурява устойчива заетост на 90 безработни, като наема на работа и 36 младежи до 29 години. Със собствен ресурс обучава персонала си в областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното интегриране на системи. Фирмата се ангажира с поддържането на социални придобивки, адекватно възнаграждение, бонуси, транспортни и квартирни разходи на живеещите извън Панагюрище и грижа за децата на своите служители.

За региона на Русе – „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД, гр. Русе. Фирмата е сред технологичните лидери в областта на мехатронните системи за заключване, като непрекъснато инвестира в разработването на иновативни системни решения за ключалки, предни и задни капаци, интериор и седалки. От общо наетите 57 безработни лица на първичния пазар, 17 са устойчиво заети, 3 са продължително безработни, а 11 са безработни младежи до 29 години. Компанията осигурява служебен транспорт и социални придобивки на работещите. 

За региона на София „Дакс-96” ООД, гр. София. Предметът на дейност на тази фирма е производство, формуване и обработка на плоско стъкло. Тя периодично обявява свободни работни места на първичния пазар, като за 2018 г. наема 85 продължително безработни. Ръководството предлага добро възнаграждение, в зависимост от квалификацията, както и обучение по време на работа.

За региона на Хасково – „Аркомат – България” ЕООД, гр. Казанлък. Това е първата компания в България за производство на автомобилни кабелни комплекти. Броят на работещите в завода в Казанлък е 1100. Общият брой на наетите на първичния пазар е 106, като 54 безработни лица са от общини с висока безработица. Осигурен е и безплатен служебен транспорт до 41 населени места, различни от местонахождението на обекта.

На тазгодишната церемония наградите поднесоха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание Хасан Адемов и заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова, Султанка Петрова и Лазар Лазаров.

Официални гости на събитието бяха представители на службите за заетост на пет държави от Югоизточна Европа, които пристигнаха в София в рамките на двудневно работно посещение по инициатива на Агенцията по заетостта. Социални партньори, депутати, ръководители на агенции и държавни институции също бяха сред гостите на форума.

Коментари: 0