Американските власти одобриха продажбата на IQOS в САЩ

Агенцията по храните смята, че нагреваемите продукти са по-безопасни от стандартните цигари

Американските власти одобриха продажбата на IQOS в САЩ
Американската агенция по храните и лекарства (FDA) обяви, че е разрешила пускането на пазара на нови тютюневи изделия, произведени от Philip Morris Products S.A. за употреба със системата за нагряване на тютюн IQOS. Става въпрос за електронното устройство, което нагрява тютюневи късове, които произвеждат пара, съдържаща никотин.

FDA приложи строги маркетингови ограничения върху продуктите, за да предотврати достъпа и експозицията на младите хора, се казва в официалното изявление на Philip Morris.

„Сериозната предварителна оценка от FDA е важна част от нашата мисия да защитим обществото, особено младите хора, и да намалим свързаните с тютюна болести и смърт. Въпреки че разрешаването на нови тютюневи изделия не означава, че те са безопасни, процесът на разглеждане и оценка гарантира, че търговията с тези продукти е подходяща за опазване на общественото здраве, като се вземат предвид рисковете и ползите за населението като цяло. Това включва как продуктите могат да повлияят на употребата на никотин и тютюн върху младите хора, както и потенциала на тези продуктите да се превърнат в алтернатива за пълнолетните потребители на горими цигари”, казва Мич Целер, директор на Центъра за тютюневи изделия на FDA.

По-специално, чрез научната оценка на FDA на предоставената от компанията производител научна информация, публикуваната литература преминала независима експертна оценка и други източници, агенцията установи, че аерозолът, които се отделя при използването на системата за нагряване на тютюн IQOS, съдържа по-малко токсични химикали, отколкото цигарения дим, а много от идентифицираните токсини са в по-ниски нива в сравнение с тези в цигарения дим. Например, експозицията на въглероден окис от аерозола IQOS е сравнима с тази от околната среда, а нивата на акролеин и формалдехид са 89% до 95% и 66% до 91% по-ниски, отколкото при горимите цигари.
Коментари: 0