Ананиев разпореди на общинските власти да облекчат фермерите

Кметове и областни управители трябва да премахнат всички допълнителни ограничения за дейността на фермерските пазари

Ананиев разпореди на общинските власти да облекчат фермерите

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

1720 ~ 2 мин. четене

Кирил Ананиев издаде нова заповед, с която разпорежда на областните управители и кметовете да отменят всички ограничения върху дейността на земеделците и фермерските пазари, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за извънредното положение. Разпореждането на здравния министър идва, след като много фермери обявиха, че заради мерките за борба с Covid-19 не могат да пласират продукцията си и са пред фалит.

Сега, според заповедта на Ананиев, всяка община трябва да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

Също така се препоръчва да се разшири площта на фермерските пазари и да бъдат поставени информационни табели за спазване на мерките.

Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара, също са препоръчителни мерки.

Може да бъде осигурен също така персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти на пазара. Храните е добре да се предпазват от вторично замърсяване при предлагането им, а между продавачите е добре да има поне 2 метра разстояние, както и между клиентите, пише още в заповедта.

Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители също е пожелателно, като се посочва като добра практика и спазване на „лична хигиена и дезинфекция“.

Ананиев заповядва  на местните власти да дадат възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи. Трябва да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Подкрепи Economic.bg