Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

Той не смята, че пандемията ще удължи престоя на страната в „чакалнята на еврозоната“

Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

Снимка: МС

5604 ~ 2 мин. четене

В процес на подготовка е Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно да бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешно въвеждане на валутата в страната. Това заяви финансовият министър Кирил Ананиев по време на годишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа*.

България и еврото

Ананиев допълни, че за успешното членство на страната в еврозоната е необходима и добра подготовка на всички стопански субекти и обществеността за безпроблемно и бързо преминаване от разплащания в левове към разплащания в евро.

Той потвърди още веднъж очакванията на правителството и на централната банка на България за влизане в еврозоната още през 2024 г. Според финансовия министър въпреки тежките социално-икономически последици от пандемията тя няма да бъде фактор за удължаване престоя на България в т.нар. „чакалня на еврозоната“.

По думите му изпълнението на номиналните конвергентни критерии (т. нар. Маастрихтски критерии) и предприемането на мерки за адресиране на несъответствията, констатирани в Конвергентните доклади на Европейската централна банка и Европейската комисия за 2020 г., също са важен аспект от подготвителните дейности.

Работим интензивно, така че да спазим времевата рамка и определения минимален срок за престой в ERM II. Към момента не се очертават сериозни рискове от неизпълнение на някой от поетите ангажименти. Разбира се, изпълнението на критериите от Маастрихт е относително спрямо динамични параметри, формирани от държавите членки в еврозоната, които е трудно да бъдат прогнозирани в рамките на настоящата несигурна среда“, уточни той.

Припомняме, че миналата седмица ЕЦБ посочи в свой доклад, посветен на България и Хърватия, че двете страни имат нужда от изготвяне на стабилни политики и подобряване качеството на управлението и институциите, за да се възползват максимално от предимствата на паричната интеграция и приемането на еврото.

*За първи път в своята история форумът се провежда виртуално. Фокус на събитието  са финансовите и икономическите  предизвикателства, пред които се изправят страните от региона, като участие имат представители на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, инвестиционни посредници, банки, министрите на финансите на Полша и на Република Северна Македония.Подкрепи Economic.bg