ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

Банката обръща внимание на важността да не се допуска неоправдано повишаване на цените

ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

Снимка: Unsplash

2789 ~ 2 мин. четене

За да се възползват напълно от предимствата на паричната интеграция и приемането на еврото като национална разплащателна валута, България и Хърватия трябва да изготвят стабилни политики и да подобрят качеството на управлението и институциите. Те от своя страна ще им позволяват да се справят с рисковете пред влизането в еврозоната с подходящи макроикономически, надзорни и структурни мерки. Това е заключението в публикация на Европейската централна банка, посветена на двете държави след присъединяването им към ERM-2 през лятото на 2020 г.

България и еврото

Анализаторите на ЕЦБ обръщат внимание на важността да не се допуска неоправдано повишаване на цените от страна на недобросъвестни търговци след приемането на еврото. Институцията допълва, че трябва да бъдат изготвени мерки, насочени към предотвратяване на това.

„В тази връзка националните власти, в сътрудничество с Европейската комисия и ЕЦБ, могат да се възползват от миналия опит с преминаването към евро в други страни, които включват мерки като публични кампании и въвеждане на двойно показване на цените, както и споразумения със съответните асоциации. ЕЦБ се ангажира изцяло, заедно с Комисията, да подкрепя българските и хърватските власти в популяризирането на кампании за предотвратяване на закръгляването на цените“, заявява ЕЦБ.

Конкретна дата за присъединяването на България и Хърватия към еврозоната няма, но гуверньорът на БНБ Димитър Радев нееднократно е подчертавал, че е напълно възможно това да се случи през 2024 г., дори и при последиците, които Covid кризата нанася върху икономиките.

Българските власти поеха ангажимент за прилагане на допълнителни мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката по несъстоятелност и борбата с изпирането на пари. Освен това България ще продължи да провежда обширните реформи в рамките на съдебната система и в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, пише още в публикацията на ЕЦБ.

Еврозоната носи и рискове

Ако държавите предприемат неправилни политики, от ЕЦБ посочват, че може да се стигне до натрупване на икономически дисбаланси, тъй като обичайно влизането в еврозоната е последвано от по-сериозен приток на чужди капитали към съответната държава. В този случай, ако отговорните институции не наложат стабилни политики със съответните макроикономически, надзорни и структурни мерки, е възможно да се стигне до финансови балони.

Експертите от Франкфурт предупреждават, че притокът на капитали отвън може да създаде проблеми, ако е съпътстван от слаба институционална и бизнес среда, лошо разпределение на капитала, отлагане на необходимите реформи и влошаване на способността на държавата да се адаптира. Това може да доведе до натрупване на дисбаланси, които в крайна сметка да отблъснат чуждите финансови потоци.

Коментари: 0