България е на второ място по най-ниска данъчна тежест

Пред нас е единствено Румъния, а най-много от доходите удържат във Франция

България е на второ място по най-ниска данъчна тежест
4577 ~ 1 мин. четене
България е втората държава в Европейския съюз с най-ниска обща данъчна тежест. Пред нас е само Румъния. Това показват данните на европейската статистическа служба Евростат, която измерва съотношението между размера на събраните преки и косвени данъци и брутния вътрешен продукт (БВП). През 2015 г. в България това съотношение е 29%, а в северната ни съседка – 28%.

От статистиката се вижда, че през миналата година процентът у нас е нараснал с 0.6 пункта, а при сравнение с периода отпреди пет години – с три пункта. В най-голяма степен увеличението през 2015 г. се дължи на по-добрата събираемост на косвените данъци. На годишна база приходите от акцизи и ДДС в държавния бюджет нараснаха с около 12%.

Влияние имат и вдигнатите през последните години акцизни ставки върху цигарите, горивата, някои горива и хотелските услуги. Влияние оказва и повишаването на осигурителните прагове, на минималната работна заплата и др.

Средното за Европейския съюз ниво е 40%, показват данните на Евростат. Най-голяма е данъчната тежест във Франция (47.9%), Дания (47.6%), Белгия (47.5%), Австрия (44.4%), Швеция (44.2%), Финландия (44.1%) и Италия (43.5%) – държави, при които има прогресивно данъчно облагане.

Подкрепи Economic.bg