България губи 1 млрд. лв. за земеделие

Страната ни трябва да определи Сертифициращ орган на Разплащателна агенция

България губи 1 млрд. лв. за земеделие

Европейската комисия ще глоби България с между 500 милиона и 1 милиард лева Министерство на земеделието и храните заради липсата на Сертифициращ орган на Разплащателна агенция. За тази опасност от ЕК са изпратили критично писмо до МЗХ миналата седмица, в което предупреждават, че ако в най-кратки срокове не бъде определен независим одитор, средствата за земеделие няма да бъдат изплатени към бюджета на страната. 

Парите са предназначени за плащанията извършени между октомври 2014 и октомври 2015 г. съгласно Регламент №966/2012 г. По неизвестни причини писмото от ЕК не е добило публичност, като за информацията в него алармират от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители.

В края на октомври 2015 г. ВАС потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отмениха класиранията в обществената поръчка за избор на Сертифициран орган, организирана от ресорния зам.-министър Васил Грудев. Тогава поръчката на стойност 1 млн. лв. беше за четири години, а КЗК определи окончателно процедурата за незаконосъобразна. Седмица по-късно МЗХ се принуди да пусне нова поръчка, но тъй като наближава срокът, в който одитният доклад трябва да бъде предаден на ЕК, зам.-министър Грудев е решил да прескочи процедурата и да премине към директно договаряне с изпълнител.

Директното договаряне със Сертифициращия орган със сигурност ще доведе до ново обжалване на процедурата, тъй като сумата няма да е по-малко от 250 хил. лв., което е в разрез с Закона за обществените поръчки.

За изпълнител се спряга непопулярната в България „Грант Торнтон” ООД, което е нетипично, тъй като традиционно одитът у нас се извършва член на т.нар. „Голяма четворка” - "Ърнст и Янг одит ООД", "КPMG Bulgaria", "Deloitte Bulgaria OOD" или "Price Waterhouse Coopers". Не е ясно по какви критерии ще бъде избран новият одитор и не се знае дали притежава необходимия капацитет за проверката и изготвянето на доклада, който трябва да удостовери, че България спазва правилата на Европейския съюз.

Сигурното обаче е, че са налице основанията за обжалване на директното възлагане без конкурс, от което страната ни ще загуби средствата за земеделие, изплатени през миналата финансова година.

Коментари: 0