България и още 4 страни призовават ЕП да не бърза с приемането на пакет \"Мобилност\"

Според тях прибързаните решения ще провалят ефективното и ефикасно функциониране на транспортния сектор

България и още 4 страни призовават ЕП да не бърза с приемането на пакет \

Министрите, които отговарят за транспорта в България, Полша, Латвия, Литва и Унгария призовават в писмо до Европейския парламент да не избързва с решението по Пакета за мобилност I. Документът е подписан от петимата министри по транспорта и е адресиран до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни.

В него се съoбщава, че финализирането на работата по Пакета за мобилност I в ЕП съвпада с наближаващия край на осмия законодател цикъл на Европейския парламент, поради което е предмет на кратък времеви отрязък. „Това поставя членовете на Европейския парламент под изключителен времеви натиск за постигане на компромис. Вследствие на това се формираха различни групи между членовете на Съвета на Европейския съюз, както и между членовете на Европейския парламент“, пишат министрите.

При тези обстоятелства, те изразяват своите опасения, че вместо балансирани разпоредби, които подкрепят европейския автомобилен сектор и подобряват условията на труд на водачите, подобни прибързани процедури ще доведат до одобряването на решения, които в крайна сметка ще провалят ефективното и ефикасно функциониране на този сектор. „Това е особено обезпокоително, като се вземе предвид, че подобни решения ще имат дългосрочен ефект, не само върху транспортния сектор, но и върху икономиката на Европейския съюз“, става ясно от позицията.

Според петте държави е много важно че удължаването на разглеждането на казуса, което ще позволи справедлив дебат в Европейския парламент. „Предвид това, настояваме да съобразите отрицателните последици, които прибързаните и в последния момент процедури в Европейския парламент, биха имали върху автомобилния сектор и цялата икономика на Европейския съюз“, става ясно още в съобщението.

Министрите смятат, че секторът заслужава справедлива и ясна законодателна рамка на ниво Европейски съюз, която се очаква да насърчи по-нататъшното развитие на сектора и доброто функциониране на единния вътрешен пазар, като гарантира реалистични и изпълними правила.  Товарните автомобилни превози в рамките на Европейския съюз заемат съществена роля в икономиката на Европейския съюз, като създават заетост на около 3 милиона души, които са наети в 600 000 предприятия. Ефективното функциониране и конкурентоспособност на тези предприятия са жизненоважни за формирането на БВП на Европейския съюз и за създаването на работни места. 

Коментари: 0