България изостава сериозно с усвояването на евросредства

Незавършените проекти ще се плащат от държавния бюджет

България изостава сериозно с усвояването на евросредства
3611 ~ 3 мин. четене
Автор: Илия Лазаров

България сериозно изостава с усвояването на еврофондовете от стария програмен период и има реална опасност да изгуби почти ¼ от предвидените средства. Това показват официалните данни на сайта eufunds.bg. Настоящата година е последната, в която страната ни може да усвоява европейските пари от периода 2007-2013 г., предаде БГНЕС.

За да не загуби финансирането, държавата ни трябва да изплаща средно по 250 млн. евро на месец. По 4 от Оперативните програми (ОП) – „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентноспособност“, „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“ усвояемостта е много добра - над 75% и загубите няма да са значителни, но за съжаление това са ОП с най-малък бюджет.

По трите най-големи програми за европейско финансиране – „Транспорт“, „Регионално развитие“ и „Околна среда“ проблемите са много по-сериозни. За първата съществува реален риск, заради забавянето на големи инфраструктурни проекти – магистралите „Струма“ и „Марица“ и модернизацията на 3 жп участъка (най-големият от които е Пловдив-Бургас). За следващите 10 месеца по въпросната програма предстои да се усвоят още 600 млн. евро.

Ситуацията с ОП „Регионално развитие“ е по-тежка. Заради проблеми с тръжните процедури 2 от основните оси на програмата бяха замразени. Наскоро ЕК възстанови плащанията, но до края на годината има да се свърши доста. Сред най-важните и рискови проекти е този за строителството на Северната скоростна тангента в София, който стартира едва преди дни и трябва да приключи през късната есен на 2015 г. До края на годината трябва да се усвоят още около 700 млн. евро по въпросната програма.

Най-проблематична е ситуацията с ОП „Околна среда“, която близо година бе „замразена“ заради системни нарушения с обществените поръчки в периода 2010-2013 г. Програмата бе рестартирана и до края на 2015 г. трябва да бъдат финализирани строителните работи по реконструкцията и изграждане на нова ВиК-мрежа в 63 общини в цялата страна, а по повечето има забавяне. Изоставане има и при проектите за изграждане на регионални депа за отпадъци. Строителството на завод за боклука на София също се движи с бавни темпове, въпреки непрекъснатите инспекции от страна на регулаторните органи.

За да намалят загубите по трите програми – ОПТ, ОПРР и ОПОС, управляващите ще преговарят с ЕК и ще поискат допълнително удължаване на сроковете за изпълнение. Аргументите са, че усвояването на еврофондовете е забавено заради наводненията през 2014 г., съдебни процедури по обжалвания на търговете и отчуждителните процедури, както и непредвиденото време за археологични проучвания след стартирането на строителните дейности. Брюксел допуска подобни преговори, но крайното решение ще взимат служителите на ЕК, които ще разглеждат исканията за всеки проект поотделно.

Ситуацията с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 е почти катастрофална. За броени месеци трябва да бъдат разплатени около 800 млн. лв., което е малко вероятно. По ПРСР одиторите на ЕК настояват за налагането на финансова корекция в размер на 500 млн лева. Средствата вече са разплатени от бюджета, но ЕК отказва да ги възстанови.

Така около 10 месеца преди края на първия период, в който България усвоява европейски фондове, ситуацията показва, че страната ни е сред изоставащите държави-членки на ЕС по този показател. Според официалните данни на ЕК – заемаме 23-то място по темпове на усвояване на европейските средства.

Подкрепи Economic.bg