България произвежда повече електричество и потребява по-малко

Износът е скочил с близо 60% през първото тримесечие на 2019 г.

България произвежда повече електричество и потребява по-малко

Снимка: Economic.bg/Архив

5364 ~ 3 мин. четене
Мощностите в България са произвели 12 755 981 MWh електроенергия през първото тримесечие на 2019 г., което е с 4.34% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. В същото време потреблението намалява с 0.95% до 11 050 194 MWh. Расте производството от почти всички видове енергийни източници, но най-голямо е при ВЕИ сектора.

Данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показват още, че за първите три месеца на годината износът възлиза на 1 705 787 MWh електроенергия, което е ръст от 59.83%.

Увеличава се и произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и т. нар. американски централи - ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Ръстът е от 7.63%. Ако от началото на 2019 година до 31 март от тях са произведени общо 11 067 624 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток е бил 10 282 724 MWh.

Ръст с 8,15 пункта отбелязва делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. През първото тримесечие на годината те са произвели 332 452 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 307 404 MWh.

Вятърните електроцентрали (ВяЕЦ) от 1 януари до 31 март тази година са произвели със 7,70 процента повече ток спрямо същия период за 2018 г. От началото на годината до 31 март от ВяЕЦ са произведени 227 248 MWh електроенергия, а преди година – 211 002 MWh.

По-значителен е ръстът на производство при фотоволтаичните централи (ФЕЦ) - 28.61 на сто повече ток през първото тримесечие на тази година. В мегаватчаса съотношението е 74 492 MWh към 57 922 MWh.
При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 20,19 пункта. За периода те са произвели 30 712 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. са били произведени 38 480 MWh.

На този фон нараства и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа – с 27,86 на сто, отчитат още от ЕСО. От началото на годината до 31 март ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 464 439 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 363 234 MWh. Повишението при ВяЕЦ е с 27,26 процента. За посочения период на 2019 г. ВяЕЦ са участвали с 231 783 MWh ток, докато за този период на изминалата година - със 182 128 MWh.

За периода от първи януари до 31 март ФЕЦ в разпределителната мрежа са участвали със 191 103 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година – със 136 894 MWh. От ЕСО са пресметнали, че в този сегмент увеличението е с 39,60 процента.

Понижение обаче има при дела на биомаса в разпределителната мрежа с 6,01 пункта. От 1 януари до 31 март тази година в този сегмент са отчетени 41 553 MWh спрямо 44 212 MWh за аналогичния период на 2018 г.

За първото тримесечие ВЕЦ-овете са генерирали с 29.78 процента по-малко електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2018 г. Произведената електроенергия възлиза на 891 466 MWh, докато за същия период на 2018 г. произведеното количество ток е било 1 269 563 MWh, показват още данните на ЕСО.
Коментари: 0