България се нуждае от ефективни инвестиции

Представители на ЕК дадоха своите препоръки за устойчива политика спрямо еврофондовете

България се нуждае от ефективни инвестиции
На деветото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка бяха обсъдени основните приоритети пред българската политика за усвояване на средства от еврофондовете и основните заплахи, които възпрепятстват правилната им употреба. 

"За Европейската комисия изпълнението на Оперативните програми в България е важно, защото то е знак, че страната се възползва ефективно и успешно от членството си в ЕС“, коментира директорът на ГД "Регионална и градска политика" на ЕК Витория Алиата ди Вилафранка.

Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев заяви ясните си намереня да осъществи динамична политика спрямо усвояването на средства от европейските фондове през настоящя програмен период. Той възнамерява да намали пропуснатите ползи и да акцентира управлението на средствата върху преинвестиционните възможности на българските икономически отрасли. 

"Фокусът на вниманието ни, когато говорим за европейско финансиране, трябва да бъде не върху обема средства и движението на парите, а върху ефекта на инвестициите, които правим с тях“, поясни бившият кмет на Габрово.

Оперативните програми имат за цел по-скоро да мотивират предприемачите да развиват икономическия сектор, отколкото да даряват средства на готово и лошите практики няма как да бъдат толерирани, единствено с цел да постъпват средства без конкретна визия за бъдещо развитие. 

Към началото на декември договорените средства по оперативните програми в България възлизат на над 7,5 млрд. евро, а размерът на реално разплатените средства е близо 5 млрд. евро. Очаква се през 2015г. да бъде усвоен съществен ресурс от настоящия програмен период, като под негово ръководство община Габрово си гарантира финансиране по 19 от 21 проекта, за които кандидатства. 

Застъпването на двата програмни периода изискват стартирането на първите реални възможности за кандидатстване с проектни предложения по програмите за периода 2014-2020г.
Коментари: 0