България става технологичен хъб, свързващ Изтока и Запада

Страната ни залага на регионалния подход за привличането на инвеститори

България става технологичен хъб, свързващ Изтока и Запада
Автор: Илия Лазаров

България трябва да се превърне във високотехнологичен хъб и допирна точка между Изтока и Запада. Това е крайната цел на нова концепция, изработена от Българската агенция за инвестиции (БАИ). Тя бе представена на пресконференция от зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева и изпълнителния директор на БАИ Стамен Янев, предаде репортер на Economic.bg.

Амбициозната цел трябва да бъде осъществена чрез привличане на нови предприятия в съществуващите високотехнологични сектори и развитие на регионалните политики чрез нови инвестиции.

България се представя като дестинация за инвестиции в 7 приоритетни сектора и 14 стратегически индустрии. Инвеститорите ще се насочват към регионите и общините на базата на приоритетите за развитие, които местните власти са заявили пред икономическото министерство.

Седемте големи сектора, които са приоритетни за страната ни, са производство на компютърна техника, на електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химия, изделия от каучук и пластмаса, както и хранително-вкусова промишленост. Тези дейности се вписват изцяло и в четирите тематични области в стратегията за интелигентна специализация, обясни Везиева.

В 14-те стратегически индустрии, освен седемте гореспоменати, влизат още мехатроника, фармация, аутсорсинг, биотехнологии и всички иновативни индустрии.

Държавите с най-висок потенциал за преки инвестиции у нас са САЩ, Германия и Франция. Други важни европейски партньори на България са Великобритания, Дания, Холандия, Швейцария, Швеция, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия и Ирландия.

Извън Европа пък си сътрудничим най-успешно с Китай, Русия, Япония, Сингапур, Израел, Турция, Кувейт и Катар.

„Фокусираме се върху определени държави с цел задълбочаване на отношенията и развиване на партньорство в конкретни отрасли, където те са най-силни“, обясни Янев.

БАИ ще работи по нов метод в тясно сътрудничество с регионите. Те са определили в какви области искат да се развиват и посочените от тях проекти и обекти ще се промотират при изявен интерес от страна на инвеститори, посочи Везиева.

Като силни страни на България в концепцията са посочени традициите в приоритетните браншове, добрата възвръщаемост на капитала, наличието на изградена образователна структура, включително и за професионално обучение, ниските производствени разходи, експортната насоченост, изпреварващият ръст на българския износ спрямо световния, както и развитата подизпълнителска дейност, която подкрепя малките и средни предприятия.

Слабите страни са липсата на оборотен капитал и затрудненият достъп до финансиране,  малкият брой сертифицирани предприятия, слабата развойна дейност, недостигът на висококвалифицирани кадри, незадоволителното качество на образованието, ограниченият вътрешен пазар, ниските инвестиции, влошената демографска картина и високата енергоемкост на производството.

Само около 10% от общините имат приети наредби за насърчаване на инвестициите на местно ниво, т.е. могат да издават сертификати за инвестиции клас „Б”, сподели Янев.

Според него всяка община трябва да има експерт по инвестиции, запознат с местната бизнес среда и възможностите за привличане на нови инвеститори.

Стамен Янев призова местните власти да се активизират, за да подобрят инвестиционната среда в региона. Това би донесло нови работни места и просперитет на живущите там.

Коментари: 0