България все още е сред страните от ЕС с най-ниска средна продължителност на живота

Най-дълго у нас живеят жителите в областите София (столица) и Кърджали

България все още е сред страните от ЕС с най-ниска средна продължителност на живота
680 ~ 2 мин. четене
Българите все още се намират в подножието на класацията за най-ниска средна продължителност на живота сред страните от ЕС. Заедно с България най-долу са Литва и Латвия. Данните са на Националния статистически институт (НСИ).

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години, като спрямо предходния период (2014 - 2016 г.) тя се увеличава с 0.1 години.С най-висока средна продължителност на живота са жителите на Испания (83.5) и Италия (83.4 години). Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. 

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години. За периода между 2007 и 2017 г. увеличението при мъжете е с 2.0 години, а при жените - с 2.1 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.7 години. За периодa 2007 - 2017 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.3 години (1.0 за мъжете и 1.5 за жените).Очакваната продължителност на живота варира от 72.9 години в областите Враца и Монтана до 76.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най- голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.0 години), а най-малка - в област Шумен (5.9 години)
Коментари: 0