България засилва дейностите по прехода от неформална към формална икономика

Важен приоритет е създаване на качествени работни места

България засилва дейностите по прехода от неформална към формална икономика
380 ~ 1 мин. четене

Правителството предлага на Народното събрание да вземе акт от Препоръка №204 на Международната организация на труда (МОТ) относно прехода от неформална към формална икономика. Целта на процедурата е свързана с формиране на обществено мнение за приемане на по-ефективни мерки на национално равнище за преход от неформална към формална икономика.

Важен приоритет за постигането на заложената цел е създаване на качествени работни места във формалната икономика. Трябва да се осигури и възможност за пълна, достойна, ефективна и свободно избрана заетост.

България следва да предприеме мерки за осигуряването на достоен труд, както и за зачитане и реализиране на основните принципи и права на работното място за лицата, заети в неформалната икономика.

Предвид разнообразието в неформалната икономика е необходимо да се определи характерът и степента на неформалната икономика и отношението й към формалната икономика с участие на представителните организации на работодателите и работниците и служителите.

Коментари: 0