Спад в производствените цени през февруари

5.2% намаление спрямо същия месец на миналата година

Спад в производствените цени през февруари
188 ~ 3 мин. четене

Общият индекс на цените на производител през февруари 2016 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - с 1.3%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.1%, а нарастване е регистрирано при производството на основни метали - с 0.6%, и при производството на облекло - с 0.3%. Това сочи доклад на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индекс на цените на производител през февруари 2016 г. намалява с 5.2% в сравнение със същия месец на 2015 година. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 12.7%, в преработващата промишленост - с 5.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 9.9%, на химични продукти - с 2.4%, и на електрически съоръжения - с 1.5%. Увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 4.8%, на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.5%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2016 г. е с 0.4% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 1.4%. В преработващата промишленост  намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 1.5%, на химични продукти - с 1.3%, и на тютюневи изделия - с 0.8%. Увеличение се отчита при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.7%, и на облекло - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2016 г. спада с 4.0% в сравнение със същия месец на 2015 година. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 9.8%, в преработващата промишленост - с 3.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%. По-ниски цени в преработващата промишленост спрямо февруари 2015 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 11.3%, производството на химични продукти - с 5.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.2%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 5.5%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.0%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.4%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2016 г. намалява с 0.8% в сравнение с предходния месец. В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0.7%. По-съществено намаление спрямо предходния месец се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.5%, и на лекарствени вещества и продукти - с 1.4%, а увеличение е отчетено при производството на основни метали - с 0.8%, и на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2016 г. намалява със 7.4% в сравнение със същия месец на 2015 година. В преработващата промишленост спадът на цените на производител през февруари 2016 г. е със 7.0% спрямо февруари 2015 година. Намаление на цените е отчетено при производството на основни метали - с 9.6%, и на електрически съоръжения - с 1.8%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.9%, на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 3.3%.

Коментари: 0