Българският износ отново започна да расте

За януари българските фирми са изнесли стоки за близо 5 млрд. лв.

Българският износ отново започна да расте

Снимка: Unsplash

2009 ~ 1 мин. четене

Българският износ за месец януари 2020 г. расте както към държавите от Европейския съюз, така и към трети страни, показват предварителните данни на НСИ. Това означава, че експортът на България отново се ускорява след „буксуването“ в последната четвърт на 2019 г., когато ръстът бе забавен и дори отрицателен (само за декември износът отбеляза спад с 2%).

За първия месец от 2020 г. общият растеж на български износ е с 3.7% на годишна база. Тогава родните фирми са продали навън стоки за ЕС и трети страни на обща стойност 4.89 млрд. лв.

Годишният ръст за трети страни е по-съществен - 2.2%, но все още е по-малък като дял спрямо този за ЕС и стойността му се изчислява на 1.58 млрд. лв. Основни търговски партньори на България при износа на стоки извън ЕС са Турция,  Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 53.5% от експорта за трети страни.

Най-голям ръст на годишна база в износа на стоки за трети страни е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (58.3%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“  (46.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (20.8%).

Вносът продължава да бъде по-голям от износа и продължава да расте. За януари внесените стоки са за 5.3 млрд. лв. - с 4.9% повече спрямо януари 2019 г. Извън вноса от ЕС най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

Коментари: 0