Общинските и държавни индустриални паркове ще могат да се отдават на концесия

Това предвижда законопроект за индустриалните зони публикуван за обществено обсъждане

Общинските и държавни индустриални паркове ще могат да се отдават на концесия

Снимка: pixabay

760 ~ 2 мин. четене

Индустриалните паркове, които са собственост на държавата или на съответната община на територията, на която се намират, ще могат да се отдават на концесия. По този начин бизнесът ще бъде освободен от нетипични дейности, свързани с изграждането и поддържането на инфраструктура, както и с извършването на обществено-обслужващи и други специални дейности, което ще даде възможност за съсредоточаване на целия капацитет в основната производствена дейност и иновации.

Това се казва в текстовете на проекта за Закон за индустриалните паркове, публикуван в портала за обществено обсъждане. Крайната дата, до която могат да се дават становища за проекта и да се правят предложения за поправки, е 10 април 2020 г.

В мотивите на проекта е записано, че чрез закона се цели да се реализира конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, която да осигури изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса за създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България.

Какво представлява индустралният парк?

Индустриален парк е обособена територия, разположена на територията на една или повече общини, за която са осигурени устройствени, технически и организационни условия най-малко за производствени дейности. Територията на парка се обособява със специализиран подробен устройствен план, който при разширяване или преструктуриране трябва да се променя със съответната процедура, предвиждат текстовете. Площта на парка трябва да  е поне 300 дка., ако не е специализиран. При условие, че извършва високотехнологични дейности минимумът е 100 дка., а при интензивно базирани на знания и високотехнологични интензивно базирани на знания услуги – поне 10 дка., уточняват в мотивите на проекта.

Законопроектът предвижда създаване на специален регистър, в който да се описват всички индустриални паркове. В него ще се съдържат данни за собственик, оператор, имоти, Подробен устройствен план, инвеститори, дейности, партньори, различни актуализации и т.н. За да се създаде един индустриален парк, ще трябва да се издава разрешение от Министерския съвет, ако той е държавен и съответно от общината и общинския съвет, ако е общински. Предложение за създаване на такъв вид парк пък ще прави от икономическия министър.

Задължителни при създаването на един индустриален парк ще са концепция за развитие, бизнес план на оператора, проект на задание за Подробен устройствен план, проект на договор за експлоатация, проект на правилник за дейността, актовете за собственост на земите. В концепцията ще се определят и застрояването, инфраструктурата, изискванията към фирмите, които ще осъществяват дейност в парка, оценка на необходимите ресурси.

Експлоатацията на индустриалните паркове ще се осъществява чрез специален оператор. Когато собственик е държавата, оператор може да е публично предприятие или да се избере концесионер. Парковете, собственост на държавата и една или повече общини определят търговско дружество с участието на всички собственици в капитала.

Според текстовете на законопроекта Министерският съвет може да приема решения и програми като стимул за създаването и развитието на индустриалните паркове, когато става въпрос за държавните такива. Тази процедура пък се прави от общините и от общинския съвет по отношение на общинските паркове. Индустриалните паркове могат да се стимулират с данъчни преференции, се казва още в законопроекта.

Коментари: 0