13 банки искат да финансират газовите проекти на „Булгартрансгаз“

Държавното дружество може да увеличи размера на искания кредит от 400 млн. евро

13 банки искат да финансират газовите проекти на „Булгартрансгаз“
996 ~ 2 мин. четене

Общо 13 български и международни банки искат да финансират газовите проекти на „Булгартрансгаз“. Това съобщават от държавното дружество. Въпреки че обявената процедура за набиране на кредитно финансиране беше до 400 млн. евро, общият размер на получените оферти е на стойност 542 млн. евро.

В процедурата е заложена възможност, в случай че дружеството получи достатъчно икономически изгодни оферти, да увеличи размера на кредитното финансиране.

В срок до 30 юни са получени 10 оферти от 13-те финансови институции, като една от тях е обединение от 3 банки. Това са ING Bank N.V., „Ситибанк Европа“ АД, „Райфайзенбанк България“ ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Обединена българска банка" АД, International bank for economic co-operation, "Юробанк България" АД, Банка ДСК АД, VTB Bank Europe SE, Обединение „Българска банка за развитие“ – Международна инвестиционна банка - „Общинска банка“.

От „Булгартрансгаз“ обясняват, че целта на процедурата е осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството, насочена към диверсификация на източниците, повишаване на сигурността на доставките и позициониране на страната като газоразпределителен център в региона.

Лихвените нива варират за всяка от 6-те години на кредита, като най-ниският предложен лихвен процент е 1.35%, а най-високият – 3.5%.

Резултатите от проведената процедура са одобрени от органите на управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД и ще бъде стартиран процес по уточняване на условията на конкретни договори с финансиращите институции.

Поради големия интерес от страна на финансиращите институции към процедурата, обявена от „Булгартрансгаз“ ЕАД и поради факта, че предложените от финансиращите институции лихвени проценти са икономически по-изгодни от тези, заложени в сключените договори с Обединение Консорциум „Аркад“ и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ - избраните изпълнители за реализацията на проекта „Балкански поток“, „Булгартрансгаз“ ЕАД има възможност да реализира спестявания от лихви в размер на 65 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg