ББР стартира инициатива за синдикирани бизнес кредити

В програмата могат да участват български и чуждестранни банки

ББР стартира инициатива за синдикирани бизнес кредити

Българска банка за развитие (ББР) стартира успешно нова инициатива за съвместно финансиране на бизнеса в партньорство с търговските банки, като изразява готовност да споделя до 50% от риска по отпуснатите кредити. Към момента рамкови договори са подписани с Алианц Банк, Българо-американска кредитна банка, Интернешънъл Асет Банк, Д Банк,Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и Юробанк България, като се очаква към инициативата да се присъединят и други банки.

Целта на програмата е осигуряване на съвместен ресурс за инвестиционното кредитиране, проектното финансиране за иновации, увеличаване на конкурентоспособността, административния капацитет, експортния потенциал на българския бизнес. ББР, в партньорство с търговските банки, ще осигурява финансиране също за кредити по Европейски програми и за реализация на проекти по фондовете на ЕС.  

Инициативата е насочена към юридически лица с частна, общинска или държавна собственост, еднолични търговци, частни земеделски производители, общини. 

ББР и банките-партньори по тази инициатива не са ограничени с предварително зададени параметри  за бъдещото съфинансиране, като запазват своята автономност при вземането на всички решения, съпътстващи и предхождащи кредитния процес. 

Програмата позволява включването и на други банки, включително чуждестранни финансови институции или техни клонове, опериращи в България, като кредитори по конкретен синдикиран заем. 

Коментари: 0