Безработицата в страната намалява и през август

15 764 лица са постъпили на работа през месеца

Безработицата в страната намалява и през август
704 ~ 2 мин. четене

Безработицата през август достига 5,6%, което понижение с 0,1% спрямо юли 2018 г. и 1,1% на годишна база, сочат данни на Агенция по заетостта. Общо 183 962 безработни са регистрирани в края на месеца, като броят им се свива с 1% спрямо предходния месец и с 15,8% в сравнение с година по-рано. 

От началото на годината броят на безработните в бюрата по труда намалява с над 22%. Новорегистрираните през месеца са 22 189, като 1416 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. 

Служителите на бюрата по труда от началото на годината са активирали 41 941 лица посредством трудови борси и информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование. 

През август общо 15 764 лица са постъпили на работа. 81,6% от тях са устроени в реалната икономика. В субсидирана заетост през месеца са включени 2 893 лица: 2 050 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 576 – по програми и 267 по мерки за обучение и заетост.

В обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности са включени 932 безработни лица. Основните професии, в които се обучават курсистите са в областта на строителството, озеленяването и цветарството, здравните грижи и подпомагането на възрастни, а ключовите компетентности са насочени главно към придобиване на умения за учене, инициативност и предприемачество, дигитални умения.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 024, като 64.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (22.1%), административните и спомагателните дейности (17.7%), образованието (16%), търговията (12.1%), строителството (6.2%), хотелиерството и ресторантьорството (6.2%) и др.

Най-търсените групи професии през месеца са били: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

Подкрепи Economic.bg