Бизнес и политици срещу делегираните бюджети в образованието

Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти\"

Бизнес и политици срещу делегираните бюджети в образованието
692 ~ 3 мин. четене

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред ръководството на Коалиция „Обединени патриоти". Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на Коалиция „Обединени патриоти“ в срещата участваха Валери Симеонов, председател на НФСБ, Волен Сидеров, председател на „Атака“, както и Николай Александров (Атака), Валентин Касабов и Борис Ячев (НФСБ).

Председателят на АИКБ Васил Велев, който е и ротационен председател през 2017 г. на АОБР, представи вижданията на работодателските организации за решаване на най-острия проблем за бизнеса - липсата на човешки ресурси за българската икономика. „Необходими са бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование, нови политики за ограничаване износа на български специалисти и за насърчаване реализацията им в страната, както и облекчаване на вноса на работна ръка от страните с българска диаспора чрез сключването на  двустранни спогодби“, заяви Васил Велев. Той призова и за ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, като се премахнат добавките за прослужено време в частния сектор и минималните осигурителни доходи по икономически дейности и категории персонал. 

В същото време работодателите настояват да се въведе  механизъм за определяне на минималната работна заплата, така че тя да бъде съобразена със средното ниво на доходите в страната. „В момента в България се наблюдава най-неблагоприятното съотношение между минимална и средна работна заплата – 52% при средни за  ЕС 43%“, посочи Велев. 

Участниците в срещата и от двете страни се обявиха за кардинална промяна на модела на финансиране в системата на образованието и премахване на делегираните бюджети, които са причина професионалните гимназии и висшите училища да привличат ученици и студенти с модерно звучащи специалности, които обаче не се търсят от бизнеса.

От Българска стопанска камара представиха пред Коалиция „Обединени патриоти“ предложения за промени в Кодекса на труда, които да доведат до по-гъвкава заетост – премахване на ограниченията пред извънредния труд, срочните трудови договори и временната заетост, както и въвежане на работещ механизъм за почасово заплащане.

И четирите работодателски организации се обявиха за запазване на данъчния модел в страната и изразиха съмнение, че въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за някои стоки е добро решение, а по-скоро то ще създаде проблеми за приходната част на бюджета. „До влизането на България в чакалнята на еврозоната ERM2 валутният борд в страната трябва да се запази, посочи Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. Той поиска подкрепа и от бъдещите народни представители за ограничаване на екологичния рекет срещу бизнеса, както и за предприемането на мерки срещу картелирането в енергетиката и запушването на течовете в енергийния сектор.

Работодателските организации за пореден път поставиха въпроса за приемането на принципа на мълчаливото съгласие и за въвеждането на справедлив механизъм за определяне на такса смет според принципа „Замърсителят плаща“. „Необходимо е всяка законодателна промяна, която се предлага, да се съпровожда с оценка на въздействието, за да може бизнесът да реагира навреме“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП.  На срещата бяха обсъдени и мерки за развитието на капиталовия пазар, което да активизира спестяванията на бизнеса и гражданите в банките.

„Бизнесът не е достатъчно представен в парламента и това не е добре. Трябва да се засили диалогът на народните представители с работодателските ораганизации с регулярни срещи“, заяви Валери Симеонов, председател на НФСБ. По думите му 95% от исканията на АОБР за подобряване на бизнессредата в България са заложени в програмата на Коалиция „Обединени патриоти“. 
Подкрепи Economic.bg