Бизнесът в Европа: Британският вот показа нуждата от реформи в ЕС

Според BUSINESSEUROPE е необходим ясен сигнал от страните в съюза за подкрепа на икономическите стълбове на ЕС

Бизнесът в Европа: Британският вот показа нуждата от реформи в ЕС

BUSINESSEUROPE уважава решението на избирателите, но изразява съжаление, че Обединеното кралство избра да напусне Европейския съюз“. Това се казва в разпространена позиция на най-голямата европейска бизнес конфедерация, чийто член от страна на България е Българската стопанска камара.

По повод британския референдум президентът на BUSINESSEUROPE Ема Марчегалия, коментира: "Европейската бизнес общност продължава силно да вярва в Европейския съюз. Brexit отваря фактори на несигурност. Сега трябва да се съсредоточим върху пътя напред. Британският вот прави още по-важно да се направят необходимите реформи в Европейския съюз. Ние призоваваме страните-членки на ЕС да изпратят силен сигнал, с който да потвърдят ангажиментите си към ЕС и неговите три основни икономически стълбове – единния пазар, общата търговска политика и еврото. В същото време, трябва да намерим интелигентни решения за противодействие на процесите, свързани с Brexit. Трябва да сме хладнокръвни, за да сведем до минимум неблагоприятните последици от това гласуване. Трябва да запазим спокойствие и да продължим напред“.

Според BUSINESSEUROPE, всички големи предизвикателства, пред които сме изправени днес (сигурност, миграцията, промените в климата, икономическо и социално развитие, и т.н.), имат международно измерение. Ефективни решения могат да бъдат намерени, само ако работим заедно на европейско равнище. Кампанията за референдума провокира дебат във всички държави-членки на ЕС, който разкри чувството на принадлежност и ясно изразеното мнозинство от европейци, които искат Великобритания да остане в ЕС. 

Този дебат изпрати силни послания за спешна необходимост от реформи в ЕС, а това според BUSINESSEUROPE означава:

1.   Фокусиране върху проблемите, които носят добавена стойност на ниво ЕС, и разграничаването им от въпросите, които са решени по-ефективно на национално или регионално ниво („повече Европа, където е необходимо, и по-малко, когато Европа не добавя стойност“);

2.   Определяне и осъществяване на истински последователна и отговорна глобална стратегия със силен икономически стълб (ЕС трябва да говори на един глас в областта на външните отношения, политиката за сигурност и при договарянето на търговски и инвестиционни споразумения);

3.   Въвеждане на интелигентни и по-малко регулаторни политики, генериращи конкурентоспособност, както за ЕС, така и на национално ниво, вкл. чрез осигуряване на съгласуваност между думи и действия;

4.   Гарантиране на Шенгенското законодателство, което е истинският европейски отговор на бежанската криза, както и прилагане на интелигентно и ефективно управление на външните граници на съюза;

5.   Подобряване на управлението на Икономическия и паричен съюз.

Директорът на BUSINESSEUROPE Маркус Бейрер също коментира вота на британските граждани: "BUSINESSEUROPE и всички нейни федерации вярват в Европа. Сега е време да се върнем към общите ни европейски интереси и ценности. Ние сме готови да допринесем за придвижване на нашата обща икономика напред. В същото време, Великобритания остава за нас важен търговски партньор, което налага изграждането на нов и устойчив вид отношения с Обединеното кралство, които да са в интерес на всички.“

Коментари: 0