БНБ обяви конкурс за стипендианти за 2017 г.

Документи се подават до 8 декември 2016 г.

БНБ обяви конкурс за стипендианти за 2017 г.
316 ~ 1 мин. четене
Българската народна банка (БНБ) обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2017 година. 

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:  

две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”; 

една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).

Документите на кандидатите се подават в срок от 7 ноември до 8 декември 2016 г. 

На интернет страницата на БНБ e публикувана подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на Централната банка през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка. От 2004 г. до момента отпуснатите стипендии са 28.
Подкрепи Economic.bg