БНБ ще взима решенията при необходимост от спасяване на банки

Депутатите премахнаха „независимо структурно звено“ и дадоха властта директно на Управителния съвет на централната банка

БНБ ще взима решенията при необходимост от спасяване на банки

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

616 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Народните представители дадоха директно на Българската народна банка властта да взима решенията при необходимост от преструктуриране и спасяване на български банки. Днес те приеха на второ четене промените в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, които бяха поискани от европейските партньори като част от плана за едновременното присъединяване на страната ни към Валутно-обменния механизъм (ERM II) и Банковия съюз.

Досега в закона беше записано, че Управителният съвет на БНБ определя самостоятелно структурно звено, което го подпомага при упражняване на функциите на Фонда за преструктуриране, което е отделно и независимо от структурните звена, ангажирани със задачи по осъществяване на банковия надзор и на други функции на БНБ. С днешните промени това „независимо структурно звено“ отпада и отговорността се прехвърля директно към Управителния съвет на БНБ.

С промените се създават също така два подфонда. Единият ще финансира прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по закона, а другият ще събира вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.

С приетите поправки депутатите решиха функциите по учредяването на Мостова банка и дружество за управление на активи да се прехвърлят от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към БНБ.

При изпълнение на задачите и упражняване на правомощията си националните органи за преструктуриране ще прилагат европейския регламент до датата на установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка. Така ще се регламентира ролята на Единния съвет по преструктуриране и националния орган за преструктуриране в национална рамка преди присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране, чрез който се спасяват банки.

Споразумението за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка се очаква най-рано през лятото на тази година. По регламент Единният фонд за преструктуриране е свързан с втория стълб на Банковия съюз.
Коментари: 0