Боил Банов: Всеки гражданин трябва да има достъп до култура

Това заяви министърът на културата след осмата среща на министрите на културата от АСЕМ в София

Боил Банов: Всеки гражданин трябва да има достъп до култура
Потвърдихме важността на междукултурния диалог не само в собствено културен, но и в широк социално-икономически аспект. Той е стабилна основа, върху която ще се осъществява нашето сътрудничество през следващите години. Трябва да се работи съвместно, за да се гарантира, че всички граждани имат достъп до култура и да се възползват от културното многообразие. Това бяха думите на министъра на културата Боил Банов, изречени по време на пресконференция след осмата среща на министрите на културата от АСЕМ в София.

Министрите на културата на държавите от ЕС са извели ключови послания от срещата, а именно че ролята на културата в международните отношения нараства значително през последните години – както в Европа, така и в Азия. По думите на Банов развитието на културата като стратегически елемент в международните отношения е един от най-преките пътища за разбирателство и опознаване между народите.

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се проведе на 1 и 2 март в Националния дворец на културата (НДК). Обобщението след срещата бе, че трябва да се развие международното културно сътрудничество през следващите години в три конкретни области:

•    Подкрепа на културата като двигател за устойчиво социално и икономическо развитие
•    Насърчаване на културата и на междукултурния диалог за мирни отношения
•    Засилване на сътрудничеството в областта на културното наследство, в това число с борбата с предотвратяване на нелегалния трафик на културни ценности

„Успехът ще бъде по-голям и ще дойде по-скоро ако обединим усилията си“, завърши министърът на културата.

Коментари: 0