\"Булгаргаз“ вдига цената на газа през 2015 г.

Прогнозната цена показва увеличение с 2,8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г.

\
160 ~ 1 мин. четене

„Булгаргаз“ вдига цената на газа през първото тримесечие на 2015 г. Прогнозната цена е 615,92 лв./хм3 (без акциз и ДДС), което е увеличение с 12,48 лв./хм3 (2,8%) спрямо цената през четвъртото тримесечие на 2014 г., съобщиха от компанията.

Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените.

Очаква се на 11 декември 2014 г. да бъде оповестено при внасяне в ДКЕВР окончателното  предложение на „Булгаргаз“ за цената на природния газ през първото тримесечие на 2015 г. 

„Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в ДКЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация в съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката,

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата" 

Подкрепи Economic.bg