„Булгартрансгаз“ строи водородопровод до Маришкия басейн

Компанията работи по разширяване на газовото хранилище в Чирен, заедно с терминала за втечнен природен газ

„Булгартрансгаз“ строи водородопровод до Маришкия басейн

Снимка: Twenty20

4895 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

В изпълнение на общоевропейските цели за диверсификация на енергийните източници и осъществяване на енергийния преход „Булгартрансгаз“ рехабилитира и разширява съществуващата мрежа и изгражда нови газови връзки. Това каза изпълнителният директор на държавната компания Владимир Малинов пред участниците и гостите на Енергийния форум на Югоизточна Европа, провеждащ се в Солун.

Една от първите стъпки за подобряване на енергийната свързаност в Югоизточна Европа бе увеличението на капацитета на точката на свързване Кулата-Сидирокастро от 1 млн. куб. м/ден до 6.1 млн. куб. м./ден в посока България и от 10.1 млн. куб. м/ден до 11.1 млн. куб. м/ден в посока Гърция“, каза Малинов.

В момента газопреносният оператор работи за свързване за интерконектора Гърция-България (IGB) към националната мрежа. Капацитетът на точката за свързване с IGB ще бъде до 3 млрд. куб. м/година от Гърция към България и 0.7 млрд. куб. м./година от България към Гърция. Успоредно с това се развива и проектът за нова газова връзка България-Сърбия с капацитет от 1.8 млрд. куб. м/година с възможност за реверсивен пренос. Наличният свободен капацитет на точката на свързване Киреево-Зайчар е 7.6 млн. куб. м/ден в посока от България към Сърбия и 32 млн. куб. м/ден в посока от Сърбия към България.

За „Булгартрансгаз“ от важно значение е и развитието на проекта за инфраструктура за транспортиране на водород и нисковъглеродни газообразни горива в източно-маришкия въглищен регион. Той е част от проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост и предвижда 125 км газопровод, пригоден за пренос на водород. Неговата реализация е в съзвучие с целите на Европейския съюз за преход към нисковъглеродна икономика. До постигането на достатъчно производство на водород, инфраструктурата ще транспортира природен газ и други нисковъглеродни газообразни горива и техните смеси в различни пропорции. Инфраструктурата ще бъде свързана към съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ и към IGB.  

Подземното газово хранилище в Чирен е важен инструмент, гарантиращ сигурността на доставките на газ. Осигуряването на допълнителен капацитет за съхранение, по което се работи в момента, ще насърчи търговията с природен газ, ще увеличи конкуренцията на пазара и ще допринесе за функционирането на пазара на течен газ. Той е един от проектите от общ интерес за ЕС и е сред приоритетните за Инициативата „Три морета“.

Разширението на подземното газово хранилище е в синергия с проекта за терминал за втечнен природен газ в близост до Александруполис и ще позволи на търговците на газ и потребителите в региона да се възползват пълноценно от динамичното развитие и конкурентните предимства, предоставени от пазара на втечнен природен газ. Малинов припомни, че „Булгартрансгаз“ вече финализира сделката и е вписан като акционер с 20% дял на участие в проектната компания за изграждане на терминала.

Всички изброени проекти, по които българският газопреносен оператор работи последователно през последните години имат за цел да спомогнат за постигане на енергийна ефективност, сигурност и икономически растеж в региона на Югоизточна Европа и стимулират регионалното развитие и интеграция.

Подкрепи Economic.bg