България е сред най-евтините държави в ЕС

Цените на основните потребителски стоки и услуги варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи равнища

България е сред най-евтините държави в ЕС

Снимка: Красимир Свраков

2156 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През 2020 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави членки на Европейския съюз. Според данните статистическа агенция Eurostat то е най-високо в Дания (141% спрямо средното за ЕС), следвана от Ирландия и Люксембург (по 136%), Швеция (130%) и Финландия (126%). Най-ниско е в Румъния (55%), България (56%) и Полша (58%). С други думи, цените за потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи равнища.

 

През 2020 г. равнищата на цените в група „Ресторанти и хотели“ са три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава отколкото в „най-евтината“. Равнищата на цените варират от 46% от средното за ЕС в България през Румъния (53%) и Унгария (56%) до 154% от средното за ЕС в Дания, 138% в Швеция и 131% във Финландия. 

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (61% от средното за ЕС), следвана от Унгария (69%) и Полша (70%). Най-високи са наблюдавани в Ирландия (187% от средното за ЕС), следвана от Финландия (158%), Швеция (136%) и Франция (133%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на специфичното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

Равнищата на цените за група „Храни и безалкохолни напитки“ са най-ниски в Румъния (66% от средното за ЕС) и Полша (68%), а най-високи са в Дания (129% от средното за ЕС), Люксембург (126%) и Австрия (125%). „Облеклата“ са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС – те варират от 73% от средното за ЕС в Унгария до 130% в Дания.

В групата на „Транспортните превозни средства за лично ползване“ разликите между страните също са малки, от 80% в Полша до 137% в Дания от средното за ЕС ниво. „Потребителската електроника“ е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите и варират от 87% от средното равнище за ЕС в Полша до 112% в Нидерландия и Малта.

Подкрепи Economic.bg