Българите смятат, че страната не е готова да приеме еврото

Все пак се наблюдава увеличение на дела в подкрепа на единната валута

Българите смятат, че страната не е готова да приеме еврото

Снимка: Unsplash

1428 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg
България и еврото

Еврото е широко подкрепяно от държавите – членки на Европейския съюз, които още не са приели общата валута, но българите смятат, че страната ни не е готова да го приеме все още. Около 27% заявяват, че България е готова да смени лева с еврото, а 66% са на противоположното мнение, показват данни от проведено проучване на Евробарометър. Проучването е проведено в седемте държави, които все още не са се присъединили към еврозоната, а именно България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция.

Данните за България

Около 36% от българите смятат, че еврото е най-добре да бъде прието след известно време. Тези, които смятат, че то трябва да бъде прието възможно най-скоро, са около 25%. Идеята да не бъде прието никога е подкрепена от 20% от участниците в анкетата, а други 17% казват, че това трябва да стане възможно най-късно.

След като бъде прието, 83% от респондентите заявяват, че ще успеят да се адаптират към промяната, но по-голяма част (77%) изразяват притеснение, че цените на стоките може да се повишат неоснователно. По отношение на това дали България ще загуби част от идентичността си или контролът върху икономическата политика, респондентите са раздвоени. 47% казват, че контролът върху икономиката ще бъде изгубен, а само 1% по-малко мислят, че това няма да стане.

Последствията от приемането на валутата ще са негативни за страната, смятат 49%. Други 47% заявяват, че по-скоро ще са положителни. По-голяма част от анкетираните се чувстват достатъчно информирани по темата (около 54%), показват данните на Евробарометър.

Данните за останалите страни

Голямо мнозинство от анкетираните граждани на ЕС (60 %) смятат, че еврото има положителни последици за държавите, които вече го използват. 52% от отговорилите като цяло не само са по-положителни по отношение на последиците, които въвеждането на еврото би имало за тяхната държава, но повече от половината (55%) заявяват, че въвеждането на еврото би имало и положителни последици лично за тях. Като цяло 57% от респондентите подкрепят въвеждането на еврото в своята държава, като най-положително е мнението в Румъния (75%) и Унгария (69%).

Във всички изследвани държави-членки, с изключение на Чехия, се наблюдава увеличение на дела в полза на въвеждането на еврото в сравнение с 2020 г., показват данните от проучването.

Подкрепи Economic.bg