Бюджетното изобилие е илюзия

Държавата разчита на ръст във вътрешното потребление и на ръст в инфлацията

Бюджетното изобилие е илюзия
Автор: Цветан Петров
Бюджетното изобилие е илюзия, която се подхранва от високия ръст на вътрешното търсене в страната и инфлацията. Или казано по друг начин: колкото повече българите купуват, толкова повече се увеличава инфлацията, а комбинацията от двете води до номинално нарастване на икономиката и съответно повече пари, които правителството преразпределя през бюджета.

Тази теза представи бившият финансов министър от правителството "Орешарски" Петър Чобанов на днешната международна конференция „Фискална политика и икономически растеж” в парламента. В същото време, тъй като това бюджетно изобилие, което е оправдание за правителството да увеличи текущите си разходи, е илюзорно, въпросните разходи надхвърлят номиналния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП). Всичко това се случва на фона на подценяване на бюджетния дефицит от страна на управляващите, въпреки че такъв е заложен в следващия бюджет от финансовия министър Владислав Горанов.

В бюджета за 2019 г. министърът е разписал по-високи социални разходи – нещо, което беше разкритикувано от Чобанов. Според него въпросните разходи са за най-бедните прослойки от обществото – нещо, което е грешка, тъй като така те ще разчитат изцяло на парите от държавата, без да се стремят към подобряване на положението си. „Ръст трябва да е предвиден както в доходите на богатите, така и на по-бедните”, заяви бившият министър.

Позицията на Чобанов беше подкрепена от икономиста Красен Станчев, който е и председател на Съвета на Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него при повече приходи към държавата сега и повече разходи в бъдеще, ще станем свидетели на скрити от обществото държавни дългове.

Станчев обясни и кои са основните похвати, с които правителството създава финансови илюзии – сред тях са по-често използване на непреки вместо преки данъци, допускане на ръст на инфлацията, теглене на заеми, за да се отложи ръст на данъците, както и въвеждане на „временни” данъци, които впоследствие не се отменят.

Така на практиката българската икономика расте основно на гърба на повишено вътрешно потребление. Това, в съчетание с инфлацията, повишаването на непреките, а и на преките данъци, както и тегленето на международни заеми, създава илюзия, че правителството разполага с повече от реалното пари в бюджета.
Коментари: 0