ЧЕЗ изкупува съоръжения, изградени от трети страни

Придобиването им е важно за инвеститорите за приключване на поетите ангажименти по договорите за присъединяване

ЧЕЗ изкупува съоръжения, изградени от трети страни

ЧЕЗ Разпределение България получи заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който ще бъде използван най-вече за придобиване на съоръжения, изградени от трети страни.

Изкупуването на съоръженията е важно за инвеститорите. То ще позволи да бъдат приключени поетите ангажименти по договорите за присъединяване на съоръжения към електроразпределителната мрежа. След придобиването им от ЧЕЗ Разпределение, ще отпадне и задължението на инвеститорите за поддръжка на енергийните съоръжения, която изисква ресурси и е в тяхна тежест. Изкупуването на обектите ще предостави възможност и за правилното им и законосъобразно експлоатиране.

„За да изкупим съоръженията е необходимо собствениците им да подадат всички нужни документи. Те са уведомени чрез писма за документацията, която следва да ни предоставят, за завършване на процедурата. При необходимост от разяснение всеки собственик може да получи допълнителна информация на имейл zaklienta@cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти. Колегите от отдел „Придобиване на енергийни съоръжения“ в централата на ЧЕЗ също са на разположение да предоставят актуална информация”, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Съоръженията, които подлежат на изкупуване, са изградени от клиентите на ЧЕЗ в периода от 2002 г. до момента, по силата на сключени договори за присъединяване. Компанията има задължението да изкупи тези съоръжения.

Коментари: 0