ЧЕЗ прави технически промени в информационната си система за обслужване на клиенти

Компанията е създала необходимата организация, за да се запази нормалният ритъм на работа през този период

ЧЕЗ прави технически промени в информационната си система за обслужване на клиенти

ЧЕЗ стартира планирани технически промени в информационната си система за обслужване на клиенти. Дейностите ще стартират на 20 ноември и ще продължат не повече от 5 работни дни.

В този период  ще се приемат заявления от всички клиенти, посетили центровете за обслужване на ЧЕЗ. Заявленията ще бъдат обработвани своевременно, като за тази част от тях, които  ще бъдат приключвани след края на планираните дейности, клиентите ще получат съответно уведомление.

„Не очакваме да бъде нарушен нормалният ритъм на работа. Създадохме организация, която да позволи обслужването на нашите клиенти да протече гладко и по време на дейностите по извършване на техническите промени в информационната ни система“, каза Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България.

ЧЕЗ поставя клиента във фокуса на дейността си и непрестанно полага усилия за подобряване на обслужването. От стъпването на компанията на българския пазар преди 10 години досега броят на местата за плащане беше увеличен от 319 на над 4000 и бяха открити 32 центъра за обслужване на клиенти. Дружеството въведе 6 начина за безкасово плащане и разработи близо 100 вида услуги. Тази година компаниите от Групата на ЧЕЗ в България успешно преминаха ресертификационен одит на системите за управление на качество, съгласно стандарта  ISO 9001:2008. 
Коментари: 0