ЧЕЗ приключи профилактика на 5000 свои съоръжения

В района на София са реконструирани 24 електропровода

ЧЕЗ приключи профилактика на 5000 свои съоръжения

ЧЕЗ приключи годишната планова профилактика на съоръженията си. Проверките и ремонтните дейности започнаха през май и до днес бяха обхванати над 5000 трафопоста на компанията.

Профилактиката се извърши с цел подобряване на състоянието на съоръженията и, за да се спазят нормативните изисквания за експлоатация и поддържане на мрежата.

"Чрез извършените  дейности качеството на доставяната електроенергия ще бъде подобрено и прекъсванията на електрозахранването ще намалеят“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Съоръженията за доставка на електроенергия са в непрекъснат 24-часов режим на работа и поддържането им в пълна техническа изправност е задължително условие за осигуряване на оптималните им експлоатационни свойства, обявиха от дружеството.  По време на профилактиката се преглеждат съоръженията на компанията, а резултатите от проверките се анализират и се определят необходимите видове дейности и ремонти, както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация. Всички повредени съоръжения се подменят.

Коментари: 0