Държавата ще гарантира 215 млн. лв. заем за строежа на газовата връзка с Гърция

Останалите средства за построяването на интерконектора ще дойдат по линия на европейските фондове

Държавата ще гарантира 215 млн. лв. заем за строежа на газовата връзка с Гърция

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Министерският съвет одобри на днешното си заседание гаранционно споразумение между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). То дава възможност на „Българският енергиен холдинг“ ЕАД да сключи договор за държавно гарантиран заем с ЕИБ за изграждането на междусистемната връзка Гърция-България. А при невъзможност холдингът да върне парите, те ще се възстановяват от държавния бюджет, т.е. с парите на данъкоплатците.

Предстои министърът на финансите Владислав Горанов да подпише гаранционното споразумение.
Прогнозните инвестиционни разходи по проекта възлизат на 240 млн. евро (470 млн. лв.) без ДДС.

Заемното финансиране, обезпечено с държавна гаранция, е на стойност 215 млн. лв. Средствата ще се усвояват 3 години, а срокът на погасяване е 25 години. Останалата част от средствата, които ще са необходими за завършване на проекта, ще се осигурят чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване и от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност, както и чрез собствен капитал на акционерите от проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД.

Министерският съвет изтъква, че със свое решение от 8 ноември 2018 г. Европейската комисия постанови, че източниците за финансиране на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция- България“ са съвместима държавна помощ съгласно чл. 107, ал. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Тоест ЕК няма да санкционира страната заради неправомерна държавна помощ.

Предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с финансирането на интерконектора е предвидено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ предвижда изграждането на газопровод, свързващ националните газопреносни мрежи на България и Гърция. Интерконекторът ще има стратегическа роля за постигането на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и Югоизточна Европа. Чрез неговото изграждане, като част от развитието на Южния газов коридор, България и съседните ѝ страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ.
Коментари: 0