ДФЗ прави нов фонд за компенсация на земеделците от климатичните събития

Ако земеделецът не участва по тази доброволна схема, няма да има право да кандидатства и да иска обезщетяване за напълно пропаднали площи

ДФЗ прави нов фонд за компенсация на земеделците от климатичните събития

Държавен фонд "Земеделие" започва работа по изграждането на компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители от постъпили неблагоприятни климатични събития. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев пред БНР.

Очакванията са този фонд да започне да функционира до година-две. Причината за създаването му е, че рискът на тази икономическа дейност става все по-висок заради климатичните събития, обясни Грудев.   

Компенсационният фонд ще функционира в рамките на Държавен фонд „Земеделие“. В него земеделските стопани ще могат да участват на изцяло доброволен принцип като всеки от тях ще заплаща за това вноска, която е в етап на изчисляване и ще зависи от размера на площите и вида на съответната култура. Грудев обясни, че ставката ще се изчислява на декар като ще бъде по-висока за тези култури, от които и доходността е най-висока като трайни насаждения и зеленчуци.

Механизмът, при който ще участват земеделците ще е към общото заявление, с което се кандидатства по различните схеми всяка година. В него ще се посочват земеделските площи, с които искат да се включат в компенсационния фонд.

Земеделският стопанин, който не участва по тази доброволна схема няма да има право да кандидатства и да иска обезщетяване за напълно пропаднали площи, каза още той.

Новият фонд ще изплаща 30% щета върху площите или 50% щета върху дохода от съответните площи. „Мъчим се да свалим границата до едно разумно ниво“, каза директорът на ДФЗ.

Грудев каза, че парите за този нов фонд ще се акумулират от три пера. Това ще са доброволните вноски на земеделските стопани, средства от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по мярка „Управление на риска“. „Такава мярка съществува в европейската регламентация и към настоящия период. На чисто бюджетно ниво имахме предвидени 36 милиона евро през настоящия програмен период за тази мярка, но тя не е стартирала поради липсата на самоучастие от страна на земеделски стопани в нещо като взаимоспомагателен фонд. Настоящото забързване се дължи на нашата амбиция от 1 март 2021 г. кандидатстването да започне чрез общото заявление за директни плащания на площ“, каза Грудев и подчерта, че в този период ще има и значителни законови промени.

Коментари: 0