Димитър Маргаритов: Има специални правила за сделките от разстояние

При отправяне на оферти по телефона, договорът не се счита за сключен, заяви председателят на КЗП

Димитър Маргаритов: Има специални правила за сделките от разстояние

Никой потребител не може да бъде принуждаван да прави разходи или да се чувства обвързан в договорни отношения с търговец само въз основа на обаждане по телефон или защото е присъствал на демонстрация на продукти в обществена зала. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред „Дарик” радио, където разясни правилата при сделки от разстояние и извън търговски обект.

„При отправяне на оферти по телефона, дори потребителят да е приел предложението на търговеца с всички представени условия, договорът не се счита за сключен преди да бъде подписан от двете страни. Понякога търговците се опитват да твърдят, че са налице договорни отношения, без да изпращат писмения текст. Ако потребителите не са достатъчно добре информирани за правата си, могат да се подведат”, разясни Маргаритов. Той припомни, че допреди няколко години законът е предоставял такава възможност, но впоследствие тя е отпаднала „предвид факта, че не се гарантира в достатъчна степен интересът на потребителя и може да бъдат правени произволни твърдения за това кой на какви договорни условия се е съгласил.”

Задължение на търговците е да информират всеки свой клиент още когато му предлагат своята стока или услуга, че може да се откаже от сключената сделка без някакви специални причини в срок от 14 дни, както и да удовлетворят претенцията му, когато е пожелал да се възползва от това свое право.

При проверки, включително и по повод жалби на потребители във връзка с отправяни по време на презентации анонси за покупка на определени стоки с благотворно влияние върху здравословното състояние Комисията е установявала и санкционирала случаи, в които продуктите не притежават рекламираните характеристики. Контролният орган има произнасяния и по повод телефонните обаждания на представители на телекомуникационните компании с обещания за поевтиняване на абонаментния план, в резултат на които основно по-възрастни хора се оказват с по-неизгодни от предишните договори.

Маргаритов обясни, че при сделките от разстояние и извън търговски обект всички потребителски права са на разположение на гражданите. Когато търговецът препятства упражняването им, Комисията е в готовност да реагира, да констатира нарушенията, да санкционира търговеца и същевременно да способства претърпелият вреди потребител да получи компенсация. 

Коментари: 0