Достъпът до качествено здравеопазване е предпоставка за икономически растеж

ЕС не трябва да се проваля с изпълнението на още една стратегия, категоричен е Андрей Ковачев

Достъпът до качествено здравеопазване е предпоставка за икономически растеж

Снимка: Стоян Йотов

240 ~ 2 мин. четене

Комисията по околна среда и обществено здравеопазване на Европейския парламент (ЕП) прие с голямо мнозинство становище на евродепутата от ЕНП/ГЕРБ д-р Андрей Ковачев за Годишния обзор на растежа за 2016 г. 

С неговото публикуване всяка година се дава началото на т.нар. "Европейски семестър",  в рамките на който страните от Европейския съюз координират своите бюджетни и икономически политики като ги привеждат в съответствие със специфични за всяка от тях препоръки за реформи. Този инструмент служи също така за отчитане на напредъка в изпълнението на целите, залегнали в стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В своя обзор Европейската комисия отбелязва, че изпълнението на целите, свързани със социалното измерение на стратегията отбелязват много слаб напредък. Според българския евродепутат това се дължи не на последно място на маргиналната роля,  отредена на сферите на здравеопазването и околната среда в рамките на Европейския семестър.

"Европейският съюз не може да си позволи да се провали с изпълнението на още една стратегия. Знаем каква беше съдбата на Лисабонската стратегия и ако позволим тя да се повтори, рискуваме да загубим безвъзвратно и без това разклатеното доверие на гражданите в европейските институции. Европа трябва да демонстрира, че има дългосрочна визия!", отбеляза Ковачев.      

В своето становище той предлага много по-силно да бъдат интегрирани целите на стратегията "Европа 2020" и да се отчита приноса, който озеленяването на икономиката и инвестициите в здравеопазване могат да дадат за тяхното постигане.

"Досега ролята на здравеопазването в рамките на Европейския семестър беше ограничена предимно до неговия принос към стабилността на публичните финанси. Този подход е много недалновиден, защото създава стимули страните-членки да прилагат бюджетни съкращения, които може да имат отрицателни дългосрочни ефекти като ограничаване на достъпа и влошаване на качеството на медицинските услуги.", поясни българският евродепутат.

Въз основа на неговите предложения в текста на приетото становище е записано, че Европейската комисия трябва да основава своите препоръки на оценка на резултатите, които здравните системи постигат в усилията си за подобряване на здравния статус на населението. 

Българският евродепутат призовава също така за разработването на надеждни методи за измерване на специфичните за всяка страна проблеми в достъпа до качествено здравеопазване, за да могат да бъдат отправени адекватни препоръки за тяхното преодоляване и да се намалят здравните неравенства в ЕС. 

Подкрепи Economic.bg