„Дженерали Застраховане“ открива брокерски център в София

Той ще осигурява по-бързо обслужване на клиентите

„Дженерали Застраховане“ открива брокерски център в София
"Дженерали Застраховане“ АД открива Брокерски център в гр. София, като част от стратегията на компанията в превръщането ѝ в доверен партньор на своите клиенти и посредници.

Тенденцията относно нарастващият дял на премийния приход, реализиран от застрахователни брокери през 2018 година изисква специално внимание и високо квалифицирани професионалисти, които да откликнат на нуждите при работата с посредниците на застрахователни услуги.

Затова Брокерският център на "Дженерали Застраховане" ще подпомага цялостния процес - от подписване на договор за застрахователно посредничество, обучение на представители на застрахователните брокери, предоставяне на бързи, професионални и качествени услуги, мотивационни програми, бързо и адекватно съдействие при предоставяне на информация за застрахователни претенции. 

Данчо Данчев, Главен Изпълнителен Директор на „Дженерали Застраховане“ АД и Председател на Управителния съвет коментира: " С откриването на Брокерски център целим да осигурим качествено обслужване и подкрепа в работата на компанията с водещите брокери на застрахователния пазар, като продължим да изграждаме своето печелившо сътрудничество. Вярваме, че Брокерският център ще доведе до освобождаване на ресурси от мрежовите структури на „Дженерали Застраховане“ АД, които да се съсредоточат върху директните и агентските продажби". 

По данни на КФН премийният приход, реализиран от застрахователните брокери през 2018 г., възлиза на 784,0 млн. евро в сравнение с 630,3 млн. евро през 2017 г. Увеличението е 24%, от които 712,6 млн. евро (565,9 млн. евро) 2017) в полза на застрахователи със седалище в Република България. 

Най-голям дял в структурата на премиите по общо застраховане, реализирани от застрахователните брокери през 2018 г., имат застраховките Гражданска отговорност на автомобилистите 54.0%, КАСКО 31.0%, пожар и природни бедствия - 6.2% и други имуществени щети -2%
Коментари: 0