ЕИФ подкрепя с още €40 млн. малки и средни фирми в България

Средствата по програма COSME ще подпомогнат финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции

ЕИФ подкрепя с още €40 млн. малки и средни фирми в България

Снимка: Pixabay

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД подписаха споразумение за отпускане на допълнителни 40 млн. евро за подкрепа на малки и средни предприятия в България. Настоящото финансиране се осъществява чрез гаранцията, предоставена от програмата COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.

Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Допълнителното гаранционно споразумение, подписано днес между двете страни, е насочено към малките и средни предприятия, които имат нужда от подкрепа за реализиране на техните инвестиции в покупка или подмяна на дълготрайни активи чрез лизингово финансиране.

То предвижда българският малък и среден бизнес да продължи да има достъп до лизингово финансиране при облекчени изисквания за самоучастие, благодарение на гаранцията, която се предоставя от ЕИФ, върху сумата на всеки нов лизингов договор.

„Над 200 малки и средни компании вече успяха да реализират инвестиционните си  намерения чрез „Райфайзен Лизинг“ по програма COSME, като са подписани повече от 1000 договора на стойност над 45 млн. евро“, коментира Николай Христов, управител на лизинговото дружество.

Коментари: 0