ЕК представи план за подобряване на единния пазар

През последните 25 години Европа е едно от най-привлекателните места за живот и развиване на стопанска дейност

ЕК представи план за подобряване на единния пазар

Снимка: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) представи днес план за подобряване на ефикасността, прозрачността и правната сигурност при разработването на уеднаквени стандарти за пълноценно действие на единния пазар в Европейския съюз. В документа се посочва, че през последните 25 години единният пазар е превърнал Европа в едно от най-привлекателните места за живот и развиване на стопанска дейност. 
За подобряване на тази среда помогнаха и четирите неразривни свободи в ЕС - свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. В много области ЕС е уеднаквил стандартите за химическите, строителните, козметичните изделия, безопасността на детските играчки, медицинските изделия и опаковките, се уточнява в съобщението на ЕК.

Комисията очертава три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния пазар. ЕК призовава Европейският парламент и Съветът на ЕС да приемат представените предложения преди май следващата година. Сред тях са поставяне на цифровизацията и новите технологии в сърцевината на единния пазар, както и изграждане на съюз на капиталовите пазари. Премахването на препятствията пред инвестициите в рамките на единния пазар е също сред ключовите цели на плана "Юнкер".

ЕК призовава държавите да бъдат внимателни при въвеждането и прилагането на общите правила, както и да се въздържат от създаването на нови пречки. Ще бъдат предприети и четири ключови действия, които ще помогнат в разработването на общи стандарти. 

Европейските стандарти премахват възможните противоречия в националните стандарти във всички държави от ЕС и улесняват достъпа до единния пазар за онези, които използват стандарти. По този начин стандартите допринасят за непрекъснатото задълбочаване на единния пазар. Чрез насърчаване на тясно съгласуване на европейските и международните стандарти ЕС разпространява опит и повишава единодействието в световните вериги за създаване на стойност. Така се увеличават търговските потоци и възможностите за европейските дружества да разширяват дейността си.

Общият стандарт е разработен от призната европейска служба по стандартизация, по искане на Европейската комисия. Тези стандарти стават част от правото на ЕС и когато се използват, предоставят на производителите в рамките на единния пазар презумпция за съответствие с изискванията на законодателството на ЕС. Това дава правна сигурност за ползвателите и позволява на малките и средните дружества да пускат на пазара стоки в съответствие със законодателството на ЕС без допълнителни разходи.

Европейската система за стандартизация се основава на публично-частно партньорство между ЕК и общността по стандартизация. С регламента за стандартизацията, който влезе в сила през 2013 г., беше въведено ново разпределение на ролите и отговорностите на участниците в системата. С него се осигурява стабилна рамка за изискванията за приобщаване, което позволява в процеса на стандартизация да се вземат предвид интересите на малките и средните предприятия, потребителите и работниците, както и интересите, свързани с опазването на околната среда.

Комисията е натоварена с отговорността за оценка на общите европейски стандарти. Тя ще трябва да следи тези стандарти да бъдат съвместими с изискванията на съответното уеднаквено законодателство на ЕС. В практиката на Европейския съд бе потвърдено значението на тази отговорност и бяха подчертани нейните правни последици.
Коментари: 0