ЕК проучва конкуренцията в електронната търговия

Целта е по-добър достъп на потребителите до онлайн стоки и услуги

ЕК проучва конкуренцията в електронната търговия
232 ~ 2 мин. четене
Автор: Илия Лазаров

Европейската комисия започна антитръстово проучване на конкуренцията в сектора на електронната търговия. Целта е да бъдат открити възможни проблеми, свързани с конкуренцията и засягащи пазарите в ЕС.

Проучването ще се съсредоточи по-специално върху създаваните от компаниите потенциални пречки пред трансграничната онлайн търговия със стоки и услуги в сферите, в които е-търговията е най-широко разпространена – продажбите на електроника, облекло и обувки, както и на цифрово съдържание.

Информацията ще допринесе за по-доброто прилагане на конкурентното законодателство в сектора на електронната търговия, съобщи ЕК. „Европейските граждани се сблъскват с твърде много пречки пред онлайн достъпа до стоки и услуги от друга държава. Някои от тези пречки са въведени от самите предприятия”, коментира комисар Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката в областта на конкуренцията.

По нейните думи, целта на това проучване е да се установи колко широко разпространени са тези пречки и какви са техните последици върху конкуренцията и потребителите. „Ако с тях се нарушава конкуренцията, няма да се поколебаем да предприемем действия за налагане на спазването на антитръстовите правила на ЕС”, допълни Вестагер.

Все повече стоки и услуги се търгуват по интернет, но трансграничните онлайн продажби в рамките на ЕС нарастват с бавни темпове. В публикуваната Стратегия за Единен цифров пазар се набелязват редица регулаторни пречки, които спъват трансграничната е-търговия.

В стратегията се предлага премахване на тези пречки и създаване на пространство, в което гражданите, както и предприятията, имат пълен достъп до онлайн дейности и могат безпроблемно да извършват всяка от тях в условията на свободна конкуренция, независимо от своята националност или мястото си на пребиваване.

Също така има признаци, че самите предприятия създават пречки пред трансграничната онлайн търговия с цел фрагментиране на единния пазар на ЕС по държави и предотвратяване на конкуренцията. Такива например са договорните ограничения в споразуменията за дистрибуция, които не позволяват на търговците на дребно да продават стоки или услуги, закупени по интернет или отвъд националната граница, на клиенти, намиращи се в друга държава от ЕС.

Проучването относно конкуренцията ще събере информация за пазара, за да се постигне по-добро разбиране за естеството, разпространението и въздействието на тези и други подобни пречки, които да бъдат оценени в контекста на антитръстовите правила на ЕС.

Ако Комисията открие конкретни проблеми по отношение на конкуренцията, тя може да започне разследване по отделните случаи, за да гарантира спазването на разпоредбите на ЕС относно ограничителните търговски практики и злоупотребата с господстващо положение на пазара.

През следващите седмици ЕК ще изпрати искания за информация до широк кръг заинтересовани страни в целия ЕС, вкл. производители и търговци на едро, както и търговци на дребно в сектора на електронната търговия.

Съгласно антитръстовите правила на ЕС Комисията може да поиска от предприятията и търговските сдружения да предоставят информация, документи или изявления в рамките на проучването на даден сектор.

Подкрепи Economic.bg