ЕК: Ръст на икономиката, по-малко безработни през 2016 г.

България да привлича повече частни инвеститори, съветват от Брюксел

ЕК: Ръст на икономиката, по-малко безработни през 2016 г.

Българската икономика ще отбележи растеж от 2%, заетостта ще се увеличи, а безработицата ще намалее през 2016 г.

Това прогнозират от Европейската комисия, които оповестиха пролетния си икономически доклад. Той бе представен от комисаря по икономическата политика Пиер Московиси.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне с 2% през тази и с 2,4% през следващата година, смятат от ЕК.

Причина за това е засиленото вътрешно потребление у нас. Българските производители пък изнасят повече продукция в чужбина заради повишеното търсене в Европа и по света, както и заради ниските й цени, благодарение на слабия курс на еврото и евтиния петрол.

Работните места през 2016 г. ще са с 0,3% повече, а през 2017 г. – с 0,5% повече. Безработицата, която миналата година беше 9,2%, ще намалее до 8,6% през настоящата и ще достигне 8% през следващата година.

Причини за това са застаряването на населението и емиграцията. „Явлението е изкуствено България напускат младите и добре подготвените, които имат знанията и уменията да допринесат за развитието на страната”, казва в писмено изявление българският зам.-председател на ЕК Кристалина Георгиева.

Инвестициите ще са по-малко заради по-малкото държавни разходи по европейски проекти. Влагането на свежи капитали ще продължи да бъде потискано от забавените проекти, финансирани от еврофондовете. Негостоприемната бизнес среда също оказва влияние за слабите инвестиции, смятат от ЕК.

Еврокомисарят Московиси призова България да се възползва по-активно от плана „Юнкер“ за привличане на частни инвеститори.

„Можем само да призовем за мобилизация на българската икономика за представянето на качествени проекти в приоритетните сектори на плана „Юнкер” като цифровите технологии, енергийната ефективност и мобилността на бъдещето. Вече са ангажирани 82 млрд. евро за 25 държави. Моето желание е от тях да има за всички”, посочи той.

Инфлацията ще бъде отрицателна през 2016 г., но през 2017 г. отново ще отбележи положителни стойности. Наблюдава се и лек спад на бюджетния дефицит.  Съотношението на държавния дълг спрямо БВП на България остана сред най-ниските в Съюза, но ще нарасне с 1,7% в рамките на 4 години, предупреждават още от ЕК.

Публичните финанси в България също се подобряват. Държавният дефицит е намалял до 2,1% през 2015 г. В сравнение с целта за бюджетен дефицит от 2,8% от БВП през 2015 г. по-добрите резултати се дължат на по-високите данъчни приходи от около 1,5% от БВП. Прогнозата на ЕК е дефицитът да намалее до 2% от БВП през 2016 г. и до 1,6% от БВП през 2017 г.

Коментари: 0