Брюксел предупреди БЕХ за нарушаване на правилата

Предполага се, че БЕХ е нарушил антитръстовите правила на ЕС чрез възпрепятстване на конкуренти да получат достъп до ключови газови инфраструктури в България

Брюксел предупреди БЕХ за нарушаване на правилата
124 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Европейската комисия изпрати изложение с възраженията до Българският енергиен холдинг (БЕХ). Възраженията информират дружеството за предварителното си становище, че БЕХ може да е нарушил антиръстовите правила на ЕС чрез възпрепятстване на конкурентите да получат достъп до ключови газови инфраструктури в България. Това се обяви чрез  официално съобщение на ЕК разпространено до медиите.

Възраженията са адресирани до дъщерните дружества на БЕХ – по-специално доставчика на газ за България – Булгаргаз и оператора на газовата инфраструктура – Булгартрансгаз. Изпращането на изложение на възраженията на предрешава изхода от разследване, отбелязват от ЕК.

Комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер заяви:

"Антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допрнасяне за енергийния съюз. Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на ЕС да се ползват от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да се конкурират на българките пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от достъп до газовата инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се предоставя равноправен достъп", заяви комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер.

Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно възпрепятстват конкурентите да получат достъп до инфраструктурата, която им е необходима, за да се конкурират успешно на пазарите на доставка на газ в България.

Според предварителната констатация на Комисията тези практики вероятно представляват злоупотреба с властващото положение на БЕХ, което е забранено от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Коментари: 0