Държавният енергиен фонд очаква 400 млн. лв. по-малко приходи през 2020 г.

В структурата, която плаща добавки на ВЕИ и ТЕЦ-ове, ще се съберат 1.829 млрд. лв.

Държавният енергиен фонд очаква 400 млн. лв. по-малко приходи през 2020 г.

Снимка: Economic.bg

708 ~ 1 мин. четене

Във фонда „Сигурност на електроенергийната система“ се очаква да бъдат събрани 1.829 млрд. лв. през 2020 г. Това е предвидено в бюджета на Фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Планираната сума е с близо 400 млн. лв. по-малка, отколкото беше планирана за 2019 г. Фондът обаче не публикува данни за изпълнението на бюджета.

Във фонда тази година се очакват повече приходи от продажба на въглеродни квоти като те ще съставят близо 48% (880 млн. лв.) от бюджета му.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута ѝ на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Приходите, събрани във фонда, ще бъдат предоставяни като премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във Фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и от цена „задължение към обществото”.

Коментари: 0