ЕС гарантира финансиране за суперкомпютри

Съветът одобри създаването на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

ЕС гарантира финансиране за суперкомпютри

Мануел Ейтор, министър на науката, технологиите и висшето образование на Португалия

Снимка: БТА

296 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Днес Съветът постигна съгласие по общ подход по предложението за регламент за създаване на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

"Постигнатото днес споразумение проправя пътя за развитието на следващото поколение цифрови технологии в Европа. Суперкомпютрите и квантовите изчислителни технологии са двигателите, които захранват основаната на данни икономика, използвайки потенциала на технологии като изкуствения интелект, анализа на данни и киберсигурността за разработването на приложения, които ще доведат до пробив в ключови области като здравеопазването и изменението на климата. От тях зависи преходът ни към цифрова икономика", коментира Мануел Ейтор, министър на науката, технологиите и висшето образование на Португалия.

Проектът за регламент, който замества съществуващия, е приведен в съответствие с многогодишната финансова рамка на ЕС за годините 2021-2027, като по този начин дава възможност на съвместното предприятие да използва финансиране от програми на ЕС, като Horizon Europe, Digital Europe и Механизъм за свързване на Европа. В допълнение, той отчита последните технологични разработки, като квантовите изчисления.

Основните промени в предложението на Комисията са следните:

  • привеждането в съответствие с Регламента за „Хоризонт Европа“ става по-изрично и засилено, за да се осигури правна яснота и предсказуемост на съответните финансови вноски на ЕС и на участващите държави;
  • в съответствие с регламента за „Хоризонт Европа“ е създаден механизъм за координация с централното управление на финансовите вноски, което води до по-нататъшно опростяване за бенефициерите. Участващите държави ще се стремят да синхронизират графика на плащанията, отчитането и одита, за да облекчат административната тежест върху бенефициерите. Освен това участващите държави ще имат възможността да поверят плащането на своята финансова вноска на съвместното предприятие, така че техните бенефициери да имат единно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Освен това участващите държави ще запазят правото на вето върху използването на техните национални вноски за бенефициери, установени в техните държави;
  • текстът на Съвета предвижда възможност за финансиране на надграждането на съществуващите суперкомпютри, собственост или съсобственост на съвместното предприятие. Увеличаването на живота на тези суперкомпютри представлява рентабилен начин за осигуряване на добра възвращаемост на инвестициите. Приносът на ЕС за подобрения е ограничен, за да се осигури възможно най-широкото географско разпределение на суперкомпютрите;
  • относно управлението, текстът на Съвета изяснява структурата и отговорностите на различните органи и установява, че административните разходи се заплащат само от ЕС.

Европейското съвместно предприятие за високопроизводителни изчисления (EuroHPC), създаено през 2018 г., има за цел да разработи, внедри, разшири и поддържа в ЕС водеща световна федеративна, сигурна и свръхсвързана суперкомпютърна, квантова инфраструктура за данни. Проектът за регламент позволява продължаване на дейностите на EuroHPC, обединяващо ресурси от ЕС, 32 държави и двама частни инвеститори – Европейската технологична платформа HPC и асоциациите за големи данни.

High Performance Computing (HPC) се отнася до суперкомпютри с изключително висока изчислителна мощност, които са в състояние да решат изключително сложни и взискателни проблеми. То дава възможност на ключови технологии, като изкуствения интелект, анализ на данни и киберсигурност, да използват огромния потенциал на икономиката на големите данни.

Предложението на Комисията беше внесено през септември 2020 г.

Коментари: 0